اوقات شرعی به افق سده فارس
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سده فارس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سده فارس

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق سده فارس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2305:5913:0316:4020:0720:2721:2100:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2306:5914:0317:4121:0821:2722:2101:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2408:0015:0418:4122:0822:2723:2102:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2409:0016:0419:4123:0823:2700:2103:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2410:0017:0420:4100:0800:2801:2104:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0018:0421:4201:0801:2802:2105:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2512:0119:0422:4202:0802:2803:2106:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0120:0523:4203:0803:2804:2107:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2614:0121:0500:4204:0804:2805:2108:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0222:0501:4205:0805:2806:2109:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2716:0223:0502:4306:0806:2807:2110:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0300:0503:4307:0807:2808:2111:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:0301:0604:4308:0808:2809:2112:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0402:0605:4309:0809:2710:2113:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:0403:0606:4310:0810:2711:2014:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3021:0404:0607:4411:0811:2712:2015:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0505:0608:4412:0812:2713:2016:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:0506:0609:4413:0713:2714:2017:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:0607:0710:4414:0714:2615:1918:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0608:0711:4415:0715:2616:1919:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0709:0712:4516:0716:2617:1820:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:0710:0713:4517:0617:2618:1821:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:0811:0714:4518:0618:2519:1822:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:0912:0715:4519:0619:2520:1723:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:0913:0716:4520:0520:2421:1700:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1014:0717:4521:0521:2422:1601:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1015:0818:4522:0522:2423:1502:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1116:0819:4623:0423:2300:1503:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1117:0820:4600:0400:2301:1404:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1218:0821:4601:0301:2202:1405:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1319:0822:4602:0302:2203:1306:22