اوقات شرعی به افق هریس
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی هریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هریس

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق هریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0406:3813:2017:0520:0320:2321:1600:34
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0207:3714:2018:0521:0421:2422:1701:33
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0108:3515:2019:0522:0522:2523:1802:33
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:5909:3416:2020:0523:0623:2600:1903:33
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5710:3317:2021:0600:0700:2701:2004:32
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5611:3118:1922:0601:0801:2802:2205:32
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5412:3019:1923:0602:0902:2903:2306:31
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5213:2920:1900:0603:1003:3004:2407:31
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5114:2821:1901:0604:1104:3105:2508:31
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:4915:2722:1902:0705:1205:3206:2609:30
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:4816:2523:1903:0706:1306:3307:2810:30
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4617:2400:1904:0707:1407:3408:2911:30
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4518:2301:1805:0708:1408:3509:3012:29
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4319:2202:1806:0709:1509:3610:3113:29
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4120:2103:1807:0810:1610:3711:3214:29
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4021:2004:1808:0811:1711:3812:3415:29
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:3822:1905:1809:0812:1812:3913:3516:28
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:3723:1806:1810:0813:1913:4014:3617:28
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3600:1707:1811:0814:2014:4115:3718:28
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3401:1608:1812:0915:2115:4216:3819:28
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3302:1509:1813:0916:2216:4317:4020:27
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3103:1410:1814:0917:2317:4318:4121:27
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3004:1311:1815:0918:2418:4419:4222:27
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:2905:1212:1816:0919:2519:4520:4323:27
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:2706:1113:1817:1020:2520:4621:4400:26
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2607:1014:1818:1021:2621:4722:4601:26
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2508:0915:1819:1022:2722:4823:4702:26
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2309:0816:1820:1023:2823:4900:4803:26
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2210:0817:1821:1100:2900:5001:4904:26
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2111:0718:1822:1101:3001:5102:5005:25
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2012:0619:1823:1102:3102:5203:5106:25