اوقات شرعی به افق هریس
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی هریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هریس

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0613:1817:1120:3120:5321:5200:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0514:1818:1121:3221:5322:5301:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0415:1819:1222:3322:5423:5402:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0416:1820:1223:3423:5500:5503:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0317:1921:1200:3400:5601:5604:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1411:0318:1922:1201:3501:5702:5705:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1312:0219:1923:1202:3602:5803:5806:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1213:0120:1900:1303:3703:5804:5907:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1114:0121:1901:1304:3704:5906:0008:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1115:0122:1902:1305:3806:0007:0109:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1016:0023:1903:1306:3907:0108:0210:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0917:0000:2004:1407:3908:0109:0311:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:5901:2005:1408:4009:0210:0412:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5902:2006:1409:4110:0311:0513:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:5903:2007:1410:4111:0312:0614:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5904:2008:1511:4212:0413:0615:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:5805:2009:1512:4313:0514:0716:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5806:2110:1513:4314:0515:0817:24
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0523:5807:2111:1514:4415:0616:0818:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:5808:2112:1615:4416:0617:0919:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5809:2113:1616:4517:0718:1020:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0402:5810:2114:1617:4518:0719:1021:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0403:5811:2215:1618:4619:0820:1122:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:5812:2216:1719:4620:0821:1123:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:5813:2217:1720:4621:0922:1200:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:5814:2218:1721:4722:0923:1201:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:5815:2219:1722:4723:0900:1302:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:5816:2320:1823:4700:1001:1303:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:5817:2321:1800:4801:1002:1304:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:5818:2322:1801:4802:1003:1405:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:5819:2323:1802:4803:1004:1406:26