اوقات شرعی به افق خسروشیرین
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خسروشیرین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خسروشیرین

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق خسروشیرین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2305:5913:0416:4220:0920:2821:2200:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2307:0014:0417:4221:0921:2822:2201:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0015:0418:4222:0922:2923:2202:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2409:0016:0519:4223:0923:2900:2303:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0017:0520:4300:0900:2901:2304:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2511:0118:0521:4301:0901:2902:2305:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2512:0119:0522:4302:0902:2903:2306:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0120:0523:4303:0903:2904:2307:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2614:0221:0600:4304:0904:2905:2308:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0222:0601:4405:0905:2906:2309:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2716:0323:0602:4406:0906:2907:2210:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0300:0603:4407:0907:2908:2211:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0301:0604:4408:0908:2909:2212:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2919:0402:0705:4409:0909:2910:2213:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0403:0706:4510:0910:2811:2214:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3021:0504:0707:4511:0911:2812:2115:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0505:0708:4512:0912:2813:2116:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0606:0709:4513:0813:2814:2117:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3200:0607:0710:4514:0814:2815:2018:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0708:0811:4615:0815:2716:2019:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0709:0812:4616:0816:2717:2020:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0810:0813:4617:0717:2718:1921:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:0811:0814:4618:0718:2619:1922:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:0912:0815:4619:0719:2620:1823:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1013:0816:4620:0620:2621:1800:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1014:0817:4621:0621:2522:1701:22
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1115:0818:4722:0622:2523:1702:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:1116:0819:4723:0523:2400:1603:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1217:0820:4700:0500:2401:1504:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1218:0821:4701:0401:2302:1505:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1319:0822:4702:0402:2303:1406:22