اوقات شرعی به افق ارسنجان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی ارسنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارسنجان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق ارسنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2205:5712:5916:3420:0120:2021:1300:11
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2206:5713:5917:3421:0121:2022:1301:12
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2307:5714:5918:3422:0122:2123:1402:12
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2308:5715:5919:3523:0123:2100:1403:12
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2309:5817:0020:3500:0100:2101:1404:12
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2410:5818:0021:3501:0201:2102:1405:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2411:5819:0022:3502:0202:2103:1406:13
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2412:5920:0023:3503:0203:2104:1407:13
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2513:5921:0000:3604:0204:2105:1408:13
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2514:5922:0101:3605:0205:2106:1409:13
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0023:0102:3606:0206:2107:1410:14
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2617:0000:0103:3607:0207:2108:1411:14
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2718:0101:0104:3708:0208:2109:1312:14
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0102:0105:3709:0209:2110:1313:14
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2820:0103:0206:3710:0110:2111:1314:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0204:0207:3711:0111:2012:1315:15
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:0205:0208:3712:0112:2013:1216:15
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:0306:0209:3813:0113:2014:1217:15
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:0307:0210:3814:0114:2015:1218:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:0408:0211:3815:0015:2016:1119:16
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:0409:0212:3816:0016:1917:1120:16
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:0510:0313:3817:0017:1918:1121:16
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:0511:0314:3918:0018:1919:1022:16
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:0612:0315:3918:5919:1820:1023:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3506:0613:0316:3919:5920:1821:0900:17
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:0714:0317:3920:5921:1722:0901:17
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:0815:0318:3921:5822:1723:0802:17
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:0816:0319:3922:5823:1700:0803:17
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:0917:0320:3923:5700:1601:0704:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:0918:0321:3900:5701:1602:0605:18
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3912:1019:0322:4001:5602:1503:0606:18