اوقات شرعی به افق ارسنجان
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی ارسنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارسنجان

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق ارسنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2205:5712:5916:3420:0120:2021:1300:11
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2206:5713:5917:3421:0121:2022:1301:12
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2207:5714:5918:3422:0122:2123:1402:12
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2308:5715:5919:3523:0123:2100:1403:12
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2309:5817:0020:3500:0100:2101:1404:12
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2310:5818:0021:3501:0201:2102:1405:13
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2411:5819:0022:3502:0202:2103:1406:13
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2412:5920:0023:3503:0203:2104:1407:13
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2513:5921:0000:3604:0204:2105:1408:13
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2514:5922:0101:3605:0205:2106:1409:13
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0023:0102:3606:0206:2107:1410:14
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2617:0000:0103:3607:0207:2108:1411:14
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2718:0001:0104:3708:0208:2109:1312:14
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2719:0102:0105:3709:0209:2110:1313:14
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2820:0103:0106:3710:0110:2111:1314:15
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:0204:0207:3711:0111:2012:1315:15
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:0205:0208:3712:0112:2013:1316:15
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3023:0306:0209:3813:0113:2014:1217:15
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:0307:0210:3814:0114:2015:1218:16
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:0408:0211:3815:0115:2016:1219:16
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3202:0409:0212:3816:0016:1917:1120:16
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0510:0213:3817:0017:1918:1121:16
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:0511:0314:3918:0018:1919:1022:16
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3405:0612:0315:3918:5919:1820:1023:17
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3506:0613:0316:3919:5920:1821:0900:17
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:0714:0317:3920:5921:1822:0901:17
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:0715:0318:3921:5822:1723:0802:17
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:0816:0319:3922:5823:1700:0803:17
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:0917:0320:3923:5700:1601:0704:18
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:0918:0321:3900:5701:1602:0605:18
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1019:0322:4001:5602:1503:0606:18