اوقات شرعی به افق صغاد
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی صغاد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صغاد

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق صغاد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2005:5713:0216:4020:0720:2721:2100:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2006:5714:0217:4121:0721:2722:2101:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2007:5715:0218:4122:0822:2723:2202:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2108:5716:0319:4123:0823:2700:2203:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2109:5817:0320:4100:0800:2801:2204:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2110:5818:0321:4101:0801:2802:2205:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2211:5819:0322:4202:0802:2803:2206:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2212:5920:0323:4203:0803:2804:2207:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2313:5921:0400:4204:0804:2805:2208:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2314:5922:0401:4205:0805:2806:2209:16
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0023:0402:4306:0806:2807:2210:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0000:0403:4307:0807:2808:2111:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0101:0404:4308:0808:2709:2112:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0102:0505:4309:0809:2710:2113:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0203:0506:4310:0810:2711:2114:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0204:0507:4411:0811:2712:2015:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0305:0508:4412:0712:2713:2016:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0306:0509:4413:0713:2714:2017:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0407:0510:4414:0714:2615:2018:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0408:0511:4415:0715:2616:1919:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0509:0612:4416:0616:2617:1920:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0510:0613:4517:0617:2518:1821:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0611:0614:4518:0618:2519:1822:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0612:0615:4519:0519:2520:1723:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0713:0616:4520:0520:2421:1700:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0714:0617:4521:0521:2422:1601:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:0815:0618:4522:0422:2323:1602:19
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:0916:0619:4523:0423:2300:1503:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:0917:0620:4500:0300:2201:1404:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1018:0621:4501:0301:2202:1405:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1019:0622:4602:0202:2103:1306:20