اوقات شرعی به افق جنت آباد
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی جنت آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جنت آباد

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق جنت آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2005:5613:0216:4020:0720:2721:2100:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2006:5714:0217:4021:0721:2722:2101:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2007:5715:0218:4022:0722:2723:2102:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2008:5716:0219:4123:0723:2700:2103:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2109:5717:0220:4100:0700:2701:2104:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2110:5818:0321:4101:0801:2702:2105:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2211:5819:0322:4102:0802:2703:2106:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2212:5820:0323:4103:0803:2704:2107:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2213:5921:0300:4204:0804:2705:2108:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2314:5922:0301:4205:0805:2706:2109:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2316:0023:0402:4206:0806:2707:2110:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2417:0000:0403:4207:0807:2708:2111:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0001:0404:4308:0808:2709:2112:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0102:0405:4309:0709:2710:2113:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0103:0406:4310:0710:2711:2014:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0204:0507:4311:0711:2712:2015:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0205:0508:4312:0712:2713:2016:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0306:0509:4413:0713:2614:2017:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0307:0510:4414:0714:2615:1918:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:0408:0511:4415:0615:2616:1919:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:0409:0512:4416:0616:2517:1820:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0510:0513:4417:0617:2518:1821:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0511:0614:4418:0518:2519:1722:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:0612:0615:4419:0519:2420:1723:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0613:0616:4520:0520:2421:1600:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:0714:0617:4521:0421:2422:1601:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:0815:0618:4522:0422:2323:1502:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:0816:0619:4523:0323:2300:1503:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:0917:0620:4500:0300:2201:1404:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:0918:0621:4501:0201:2202:1305:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1019:0622:4502:0202:2103:1306:20