اوقات شرعی به افق نیک شهر
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی نیک شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیک شهر

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق نیک شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0805:3812:3115:5619:2519:4320:3323:46
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0906:3813:3116:5720:2520:4321:3300:47
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0907:3814:3117:5721:2521:4322:3301:47
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0908:3815:3218:5722:2522:4423:3402:47
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0909:3916:3219:5723:2523:4400:3403:47
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1010:3917:3220:5800:2500:4401:3404:48
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1011:3918:3221:5801:2501:4402:3405:48
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1112:3919:3322:5802:2602:4403:3406:48
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1113:4020:3323:5803:2603:4404:3407:48
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1114:4021:3300:5904:2604:4405:3408:48
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1215:4022:3301:5905:2605:4406:3409:49
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1216:4123:3302:5906:2606:4407:3410:49
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1317:4100:3303:5907:2607:4408:3411:49
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1318:4201:3405:0008:2608:4409:3412:49
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1419:4202:3406:0009:2609:4410:3313:50
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1420:4203:3407:0010:2510:4411:3314:50
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1521:4304:3408:0011:2511:4412:3315:50
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1522:4305:3409:0112:2512:4313:3316:50
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1623:4406:3410:0113:2513:4314:3317:50
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1600:4407:3511:0114:2514:4315:3218:51
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1701:4508:3512:0115:2515:4316:3219:51
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1802:4509:3513:0216:2416:4317:3220:51
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1803:4610:3514:0217:2417:4218:3121:51
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1904:4611:3515:0218:2418:4219:3122:51
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2005:4612:3516:0219:2419:4220:3023:52
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2006:4713:3517:0320:2320:4121:3000:52
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2107:4714:3518:0321:2321:4122:3001:52
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2208:4815:3519:0322:2322:4123:2902:52
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2209:4816:3520:0323:2223:4000:2903:52
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2310:4917:3621:0300:2200:4001:2804:52
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2411:4918:3622:0401:2201:3902:2805:53