اوقات شرعی به افق فنوج
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی فنوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فنوج

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فنوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4112:2815:5719:1519:3320:2123:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1506:4113:2816:5720:1620:3421:2200:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:4114:2817:5721:1621:3422:2301:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1408:4015:2818:5722:1722:3523:2302:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1309:4016:2819:5723:1723:3500:2403:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:4017:2920:5700:1800:3601:2504:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1211:3918:2921:5701:1801:3602:2505:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:3919:2922:5702:1902:3703:2606:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:3920:2923:5703:1903:3704:2707:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:3921:2900:5704:2004:3805:2708:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:3822:2901:5705:2005:3806:2809:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1016:3823:2902:5706:2106:3907:2810:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:3800:2903:5707:2107:3908:2911:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:3801:3004:5708:2208:4009:3012:46
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0919:3802:3005:5709:2209:4010:3013:46
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:3803:3006:5710:2210:4111:3114:46
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:3804:3007:5711:2311:4112:3115:46
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:3805:3008:5712:2312:4213:3216:46
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:3806:3109:5713:2413:4214:3217:46
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:3807:3110:5714:2414:4315:3318:46
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:3808:3111:5815:2415:4316:3319:46
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0802:3809:3112:5816:2516:4317:3320:47
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0803:3810:3113:5817:2517:4418:3421:47
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0804:3811:3214:5818:2518:4419:3422:47
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0805:3812:3215:5819:2619:4420:3523:47
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0806:3813:3216:5820:2620:4521:3500:47
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0907:3814:3217:5921:2621:4522:3501:47
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0908:3815:3218:5922:2722:4523:3602:48
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0909:3816:3319:5923:2723:4600:3603:48
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0910:3917:3320:5900:2700:4601:3604:48
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0911:3918:3321:5901:2701:4602:3605:48