اوقات شرعی به افق گلپورگان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
اوقات شرعی گلپورگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلپورگان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلپورگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0205:2812:1615:4719:0519:2320:1223:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0106:2813:1716:4720:0520:2421:1200:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0007:2814:1717:4721:0621:2422:1301:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0008:2715:1718:4722:0622:2523:1402:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5909:2716:1719:4723:0723:2500:1403:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5910:2717:1720:4700:0700:2601:1504:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5811:2618:1721:4701:0801:2602:1605:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5812:2619:1722:4702:0902:2703:1606:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5713:2620:1723:4703:0903:2704:1707:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5714:2621:1700:4704:1004:2805:1808:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5715:2522:1801:4705:1005:2806:1809:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5616:2523:1802:4706:1006:2907:1910:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5617:2500:1803:4707:1107:2908:1911:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5618:2501:1804:4708:1108:3009:2012:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5519:2502:1805:4709:1209:3010:2113:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5520:2503:1806:4710:1210:3111:2114:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5521:2504:1907:4711:1311:3112:2215:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5522:2505:1908:4712:1312:3213:2216:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5523:2506:1909:4713:1413:3214:2317:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5500:2507:1910:4814:1414:3315:2318:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5501:2508:1911:4815:1415:3316:2419:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5402:2509:2012:4816:1516:3317:2420:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5403:2510:2013:4817:1517:3418:2421:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5404:2511:2014:4818:1518:3419:2522:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5505:2512:2015:4819:1619:3420:2523:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5506:2513:2016:4920:1620:3521:2500:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5507:2514:2117:4921:1621:3522:2601:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5508:2515:2118:4922:1722:3523:2602:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5509:2516:2119:4923:1723:3600:2603:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5510:2617:2120:4900:1700:3601:2704:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5511:2618:2221:5001:1701:3602:2705:36