اوقات شرعی به افق گشت
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی گشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گشت

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0205:3012:1915:5019:0819:2620:1623:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0206:2913:1916:5020:0920:2721:1600:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0107:2914:1917:5021:0921:2822:1701:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0008:2915:1918:5022:1022:2823:1802:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0009:2816:1919:5023:1023:2900:1803:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5910:2817:1920:5000:1100:2901:1904:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5911:2818:1921:5001:1101:3002:2005:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5812:2719:2022:5002:1202:3003:2006:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5813:2720:2023:5003:1203:3104:2107:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5814:2721:2000:5104:1304:3205:2208:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5715:2722:2001:5105:1305:3206:2209:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5716:2623:2002:5106:1406:3307:2310:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5717:2600:2003:5107:1407:3308:2311:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5618:2601:2004:5108:1508:3409:2412:36
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5619:2602:2105:5109:1509:3410:2513:36
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5620:2603:2106:5110:1610:3511:2514:36
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5521:2604:2107:5111:1611:3512:2615:36
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5522:2605:2108:5112:1712:3513:2616:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5523:2606:2109:5113:1713:3614:2717:36
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5500:2607:2210:5114:1814:3615:2718:36
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5501:2608:2211:5215:1815:3716:2819:36
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5502:2609:2212:5216:1816:3717:2820:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5503:2610:2213:5217:1917:3718:2821:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5504:2611:2214:5218:1918:3819:2922:37
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5505:2612:2315:5219:1919:3820:2923:37
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5506:2613:2316:5220:2020:3821:3000:37
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5507:2614:2317:5321:2021:3922:3001:37
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5508:2615:2318:5322:2022:3923:3002:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5509:2616:2319:5323:2123:3900:3103:38
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5510:2717:2420:5300:2100:4001:3104:38
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5611:2718:2421:5301:2101:4002:3105:38