اوقات شرعی به افق خواجه
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خواجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خواجه

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خواجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0813:2017:1320:3320:5421:5400:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0714:2018:1321:3421:5522:5501:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0715:2019:1422:3522:5623:5602:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0616:2120:1423:3523:5700:5703:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0517:2121:1400:3600:5801:5804:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0518:2122:1401:3701:5902:5905:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0419:2123:1402:3802:5904:0006:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0420:2100:1503:3904:0005:0107:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0321:2101:1504:3905:0106:0208:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1315:0322:2102:1505:4006:0207:0309:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1216:0323:2103:1506:4107:0208:0410:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1217:0200:2204:1607:4108:0309:0511:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1118:0201:2205:1608:4209:0410:0612:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1019:0202:2206:1609:4310:0511:0613:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1020:0103:2207:1610:4311:0512:0714:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0921:0104:2208:1711:4412:0613:0815:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0922:0105:2209:1712:4413:0614:0916:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0823:0106:2310:1713:4514:0715:0917:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0800:0007:2311:1714:4615:0816:1018:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0801:0008:2312:1815:4616:0817:1119:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0702:0009:2313:1816:4717:0918:1120:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0703:0010:2314:1817:4718:0919:1221:27
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0704:0011:2415:1818:4719:1020:1322:27
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0705:0012:2416:1819:4820:1021:1323:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0606:0013:2417:1920:4821:1022:1400:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0607:0014:2418:1921:4922:1123:1401:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0608:0015:2519:1922:4923:1100:1402:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0609:0016:2520:1923:4900:1101:1503:28
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0610:0017:2521:2000:5001:1202:1504:28
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0711:0118:2522:2001:5002:1203:1505:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0712:0119:2523:2002:5003:1204:1606:28