اوقات شرعی به افق خواجه
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خواجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خواجه

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خواجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0813:2017:1320:3320:5521:5400:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0714:2018:1321:3421:5522:5501:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0615:2119:1422:3522:5623:5602:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0616:2120:1423:3623:5700:5703:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0517:2121:1400:3600:5801:5804:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0518:2122:1401:3701:5902:5905:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0419:2123:1402:3803:0004:0006:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1513:0420:2100:1503:3904:0005:0107:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0321:2101:1504:3905:0106:0208:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1315:0322:2102:1505:4006:0207:0309:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1216:0223:2203:1506:4107:0308:0410:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1217:0200:2204:1607:4108:0309:0511:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1118:0201:2205:1608:4209:0410:0612:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1019:0102:2206:1609:4310:0511:0713:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1020:0103:2207:1610:4311:0512:0714:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0921:0104:2208:1711:4412:0613:0815:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0922:0105:2309:1712:4513:0714:0916:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0823:0106:2310:1713:4514:0715:1017:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0800:0007:2311:1714:4615:0816:1018:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0701:0008:2312:1815:4616:0817:1119:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0702:0009:2313:1816:4717:0918:1220:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0703:0010:2414:1817:4718:0919:1221:27
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0704:0011:2415:1818:4819:1020:1322:27
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0705:0012:2416:1919:4820:1021:1323:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0606:0013:2417:1920:4821:1122:1400:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0607:0014:2418:1921:4922:1123:1401:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0608:0015:2519:1922:4923:1100:1402:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0609:0016:2520:1923:4900:1201:1503:28
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0610:0017:2521:2000:5001:1202:1504:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0711:0118:2522:2001:5002:1203:1505:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0712:0119:2523:2002:5003:1204:1606:28