اوقات شرعی به افق کله گان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
اوقات شرعی کله گان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کله گان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کله گان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0005:2712:1615:4619:0419:2220:1123:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5906:2713:1616:4620:0520:2321:1200:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5907:2614:1617:4621:0521:2422:1301:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5808:2615:1618:4622:0622:2423:1402:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5809:2616:1619:4623:0623:2500:1403:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5710:2517:1620:4600:0700:2501:1504:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5711:2518:1621:4601:0801:2602:1605:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5612:2519:1622:4602:0802:2603:1606:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5613:2420:1623:4603:0903:2704:1707:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5514:2421:1700:4604:0904:2805:1708:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5515:2422:1701:4605:1005:2806:1809:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5516:2423:1702:4606:1006:2907:1910:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5417:2400:1703:4707:1007:2908:1911:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5418:2401:1704:4708:1108:3009:2012:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5419:2302:1705:4709:1109:3010:2013:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5420:2303:1806:4710:1210:3011:2114:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5321:2304:1807:4711:1211:3112:2115:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5322:2305:1808:4712:1312:3113:2216:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5323:2306:1809:4713:1313:3214:2217:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5300:2307:1810:4714:1414:3215:2318:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5301:2308:1811:4715:1415:3316:2319:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5302:2309:1912:4816:1416:3317:2420:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5303:2310:1913:4817:1517:3318:2421:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5304:2311:1914:4818:1518:3419:2422:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5305:2312:1915:4819:1519:3420:2523:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5306:2413:2016:4820:1620:3421:2500:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5307:2414:2017:4821:1621:3522:2601:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5308:2415:2018:4922:1622:3523:2602:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5309:2416:2019:4923:1623:3500:2603:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5310:2417:2020:4900:1700:3501:2604:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5411:2418:2121:4901:1701:3602:2705:35