اوقات شرعی به افق سوران
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی سوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوران

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق سوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5705:2812:2415:5219:2019:3920:2923:39
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:2813:2416:5220:2020:3921:3000:39
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5807:2914:2417:5321:2021:3922:3001:39
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5808:2915:2518:5322:2022:3923:3002:39
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:2916:2519:5323:2123:3900:3003:40
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5910:2917:2520:5300:2100:3901:3004:40
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5911:3018:2521:5401:2101:3902:3005:40
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0012:3019:2522:5402:2102:3903:3006:40
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0013:3020:2623:5403:2103:4004:3007:40
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0114:3121:2600:5404:2104:4005:3008:41
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0115:3122:2601:5505:2105:4006:3009:41
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0116:3123:2602:5506:2106:3907:3010:41
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0217:3200:2603:5507:2107:3908:3011:41
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0218:3201:2704:5508:2108:3909:3012:42
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0319:3302:2705:5609:2109:3910:3013:42
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0420:3303:2706:5610:2110:3911:2914:42
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0421:3404:2707:5611:2011:3912:2915:42
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0522:3405:2708:5612:2012:3913:2916:43
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0523:3406:2709:5713:2013:3914:2917:43
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0600:3507:2810:5714:2014:3815:2818:43
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0701:3508:2811:5715:2015:3816:2819:43
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0702:3609:2812:5716:1916:3817:2820:43
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0803:3610:2813:5717:1917:3818:2721:44
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0804:3711:2814:5818:1918:3719:2722:44
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0905:3712:2815:5819:1919:3720:2623:44
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1006:3813:2816:5820:1820:3721:2600:44
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1107:3814:2817:5821:1821:3622:2501:44
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1108:3915:2818:5822:1822:3623:2502:44
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1209:3916:2819:5923:1723:3500:2403:45
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1310:4017:2820:5900:1700:3501:2404:45
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1311:4018:2821:5901:1601:3402:2305:45