اوقات شرعی به افق سوران
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی سوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوران

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق سوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5705:2812:2415:5219:2019:3920:2923:39
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5806:2813:2416:5220:2020:3921:3000:39
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5807:2814:2417:5321:2021:3922:3001:39
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5808:2915:2518:5322:2022:3923:3002:39
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5809:2916:2519:5323:2123:3900:3003:40
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5910:2917:2520:5300:2100:3901:3004:40
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5911:3018:2521:5401:2101:3902:3005:40
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0012:3019:2522:5402:2102:3903:3006:40
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0013:3020:2623:5403:2103:4004:3007:40
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0014:3121:2600:5404:2104:4005:3008:41
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0115:3122:2601:5505:2105:4006:3009:41
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0116:3123:2602:5506:2106:4007:3010:41
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0217:3200:2603:5507:2107:3908:3011:41
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0218:3201:2704:5508:2108:3909:3012:42
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0319:3302:2705:5609:2109:3910:3013:42
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0320:3303:2706:5610:2110:3911:2914:42
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0421:3304:2707:5611:2011:3912:2915:42
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0522:3405:2708:5612:2012:3913:2916:42
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0523:3406:2709:5713:2013:3914:2917:43
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0600:3507:2710:5714:2014:3815:2818:43
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0601:3508:2811:5715:2015:3816:2819:43
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0702:3609:2812:5716:2016:3817:2820:43
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0803:3610:2813:5717:1917:3818:2721:43
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0804:3711:2814:5818:1918:3719:2722:44
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0905:3712:2815:5819:1919:3720:2623:44
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1006:3813:2816:5820:1820:3721:2600:44
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1007:3814:2817:5821:1821:3622:2601:44
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1108:3915:2818:5822:1822:3623:2502:44
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1209:3916:2819:5923:1723:3500:2403:45
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1210:4017:2820:5900:1700:3501:2404:45
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1311:4018:2821:5901:1601:3502:2305:45