اوقات شرعی به افق سوران
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی سوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوران

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0305:3012:1915:4919:0719:2520:1423:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0306:3013:1916:4920:0820:2621:1500:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0207:3014:1917:4921:0821:2622:1601:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0208:2915:1918:4922:0922:2723:1602:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0109:2916:1919:4923:0923:2800:1703:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0110:2917:1920:4900:1000:2801:1804:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0011:2818:1921:4901:1001:2902:1805:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0012:2819:1922:4902:1102:2903:1906:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5913:2820:2023:4903:1103:3004:1907:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:2821:2000:4904:1204:3005:2008:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:2722:2001:4905:1205:3106:2109:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5816:2723:2002:4906:1306:3107:2110:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:2700:2003:4907:1307:3208:2211:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5818:2701:2004:4908:1408:3209:2212:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5719:2702:2005:4909:1409:3310:2313:36
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5720:2703:2106:5010:1510:3311:2414:36
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5721:2704:2107:5011:1511:3412:2415:36
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5722:2705:2108:5012:1612:3413:2516:36
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5723:2706:2109:5013:1613:3514:2517:36
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:2707:2110:5014:1614:3515:2518:36
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5601:2708:2211:5015:1715:3516:2619:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5602:2709:2212:5016:1716:3617:2620:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5603:2710:2213:5017:1717:3618:2721:37
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5604:2711:2214:5118:1818:3619:2722:37
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:2712:2215:5119:1819:3720:2823:37
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:2713:2316:5120:1820:3721:2800:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:2714:2317:5121:1921:3722:2801:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:2715:2318:5122:1922:3823:2802:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:2716:2319:5223:1923:3800:2903:38
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:2817:2420:5200:1900:3801:2904:38
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:2818:2421:5201:2001:3802:2905:38