اوقات شرعی به افق سراوان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی سراوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سراوان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی تیر ماه به افق سراوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5605:2612:2315:5119:1919:3720:2823:37
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5606:2713:2316:5120:1920:3821:2900:37
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5607:2714:2317:5221:1921:3822:2901:38
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5708:2715:2318:5222:1922:3823:2902:38
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5709:2816:2319:5223:1923:3800:2903:38
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5710:2817:2420:5200:1900:3801:2904:38
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5811:2818:2421:5201:2001:3802:2905:39
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5812:2819:2422:5302:2002:3803:2906:39
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5813:2920:2423:5303:2003:3804:2907:39
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5914:2921:2400:5304:2004:3805:2908:39
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5915:3022:2501:5305:2005:3806:2909:40
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0016:3023:2502:5406:2006:3807:2910:40
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0017:3000:2503:5407:2007:3808:2911:40
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0118:3101:2504:5408:2008:3809:2912:40
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0119:3102:2505:5409:2009:3810:2813:40
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0220:3203:2606:5510:1910:3811:2814:41
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0221:3204:2607:5511:1911:3812:2815:41
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0322:3205:2608:5512:1912:3813:2816:41
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0423:3306:2609:5513:1913:3714:2717:41
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0400:3307:2610:5614:1914:3715:2718:42
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0501:3408:2611:5615:1915:3716:2719:42
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0602:3409:2612:5616:1816:3717:2620:42
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0603:3510:2713:5617:1817:3618:2621:42
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0704:3511:2714:5718:1818:3619:2622:42
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0805:3612:2715:5719:1719:3620:2523:42
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0806:3613:2716:5720:1720:3521:2500:43
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0907:3714:2717:5721:1721:3522:2401:43
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1008:3715:2718:5722:1622:3523:2402:43
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1009:3816:2719:5723:1623:3400:2303:43
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1110:3817:2720:5800:1600:3401:2304:43
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1211:3918:2721:5801:1501:3302:2205:43