اوقات شرعی به افق سراوان
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
اوقات شرعی سراوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سراوان

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سراوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0205:2912:1715:4819:0619:2420:1323:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0106:2913:1716:4820:0620:2521:1400:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0107:2814:1717:4821:0721:2522:1401:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0008:2815:1818:4822:0822:2623:1502:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0009:2716:1819:4823:0823:2600:1603:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5910:2717:1820:4800:0900:2701:1604:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5911:2718:1821:4801:0901:2802:1705:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5812:2719:1822:4802:1002:2803:1806:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5813:2620:1823:4803:1003:2904:1807:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5714:2621:1800:4804:1104:2905:1908:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5715:2622:1801:4805:1105:3006:2009:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5716:2623:1902:4806:1206:3007:2010:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5617:2600:1903:4807:1207:3108:2111:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5618:2501:1904:4808:1308:3109:2112:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5619:2502:1905:4809:1309:3210:2213:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5620:2503:1906:4810:1310:3211:2214:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5521:2504:1907:4811:1411:3312:2315:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5522:2505:2008:4912:1412:3313:2316:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5523:2506:2009:4913:1513:3314:2417:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5500:2507:2010:4914:1514:3415:2418:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5501:2508:2011:4915:1615:3416:2519:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5502:2509:2012:4916:1616:3517:2520:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5503:2510:2113:4917:1617:3518:2621:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5504:2511:2114:4918:1718:3519:2622:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5505:2512:2115:5019:1719:3620:2623:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5506:2513:2116:5020:1720:3621:2700:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5507:2614:2217:5021:1821:3622:2701:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5508:2615:2218:5022:1822:3723:2702:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5509:2616:2219:5023:1823:3700:2803:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5510:2617:2220:5100:1800:3701:2804:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5611:2618:2221:5101:1901:3702:2805:37