اوقات شرعی به افق رحمت آباد سوران
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی رحمت آباد سوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رحمت آباد سوران

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رحمت آباد سوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0405:3112:1915:5019:0819:2620:1523:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0306:3113:1916:5020:0920:2721:1600:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0307:3014:2017:5021:0921:2722:1701:36
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0208:3015:2018:5022:1022:2823:1702:36
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0209:3016:2019:5023:1023:2900:1803:36
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0110:2917:2020:5000:1100:2901:1904:36
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0111:2918:2021:5001:1101:3002:1905:36
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0012:2919:2022:5002:1202:3003:2006:36
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0013:2820:2023:5003:1203:3104:2107:36
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:2821:2000:5004:1304:3105:2108:36
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:2822:2101:5005:1305:3206:2209:36
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5916:2823:2102:5006:1406:3207:2210:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:2800:2103:5007:1407:3308:2311:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5818:2701:2104:5008:1508:3309:2412:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5819:2702:2105:5009:1509:3410:2413:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5820:2703:2106:5110:1610:3411:2514:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5721:2704:2207:5111:1611:3512:2515:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5722:2705:2208:5112:1712:3513:2616:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5723:2706:2209:5113:1713:3614:2617:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:2707:2210:5114:1714:3615:2718:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5701:2708:2211:5115:1815:3616:2719:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5702:2709:2312:5116:1816:3717:2720:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:2710:2313:5217:1817:3718:2821:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:2711:2314:5218:1918:3819:2822:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:2712:2315:5219:1919:3820:2923:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:2713:2316:5220:1920:3821:2900:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:2814:2417:5221:2021:3822:2901:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:2815:2418:5222:2022:3923:3002:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:2816:2419:5323:2023:3900:3003:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:2817:2420:5300:2000:3901:3004:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:2818:2521:5301:2101:3902:3005:39