اوقات شرعی به افق جالق
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی جالق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جالق

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی تیر ماه به افق جالق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5305:2412:2115:5019:1819:3720:2823:36
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5406:2513:2116:5020:1820:3721:2800:36
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5407:2514:2217:5121:1821:3722:2801:36
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5408:2515:2218:5122:1822:3723:2802:36
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5509:2516:2219:5123:1823:3700:2803:36
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5510:2617:2220:5100:1900:3701:2804:37
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5511:2618:2221:5201:1901:3702:2805:37
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5612:2619:2322:5202:1902:3703:2806:37
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5613:2720:2323:5203:1903:3704:2807:37
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5614:2721:2300:5204:1904:3705:2808:38
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5715:2722:2301:5305:1905:3706:2809:38
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5716:2823:2302:5306:1906:3707:2810:38
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5817:2800:2403:5307:1907:3708:2811:38
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5818:2901:2404:5308:1908:3709:2812:39
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5919:2902:2405:5409:1909:3710:2813:39
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5920:2903:2406:5410:1810:3711:2814:39
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0021:3004:2407:5411:1811:3712:2715:39
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0122:3005:2408:5412:1812:3713:2716:39
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0123:3106:2409:5413:1813:3714:2717:40
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0200:3107:2510:5514:1814:3615:2618:40
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0201:3208:2511:5515:1815:3616:2619:40
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0302:3209:2512:5516:1716:3617:2620:40
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0403:3310:2513:5517:1717:3618:2521:40
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0404:3311:2514:5618:1718:3519:2522:41
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0505:3412:2515:5619:1719:3520:2523:41
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0606:3413:2516:5620:1620:3521:2400:41
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0707:3514:2517:5621:1621:3422:2401:41
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0708:3515:2518:5622:1522:3423:2302:41
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0809:3616:2619:5623:1523:3300:2303:42
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0910:3617:2620:5700:1500:3301:2204:42
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0911:3718:2621:5701:1401:3202:2105:42