اوقات شرعی به افق نصرت آباد سیستان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی نصرت آباد سیستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نصرت آباد سیستان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نصرت آباد سیستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0305:3312:2716:0319:2019:3920:3023:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0306:3313:2717:0320:2120:4021:3000:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0207:3314:2718:0321:2121:4022:3101:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0108:3215:2719:0322:2222:4123:3202:42
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0109:3216:2720:0323:2323:4100:3303:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0010:3117:2721:0300:2300:4201:3304:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5911:3118:2722:0301:2401:4302:3405:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5912:3119:2723:0302:2402:4303:3506:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5813:3020:2800:0303:2503:4404:3607:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5814:3021:2801:0304:2504:4405:3608:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5815:3022:2802:0405:2605:4506:3709:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5716:3023:2803:0406:2606:4607:3810:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5717:3000:2804:0407:2707:4608:3811:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5618:2901:2805:0408:2808:4709:3912:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5619:2902:2906:0409:2809:4710:3913:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5620:2903:2907:0410:2810:4811:4014:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5621:2904:2908:0411:2911:4812:4115:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5522:2905:2909:0412:2912:4913:4116:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5523:2906:2910:0513:3013:4914:4217:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5500:2907:2911:0514:3014:5015:4218:43
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5501:2908:3012:0515:3115:5016:4319:43
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5502:2909:3013:0516:3116:5017:4320:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5503:2910:3014:0517:3117:5118:4321:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5504:2911:3015:0518:3218:5119:4422:43
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5505:2912:3016:0619:3219:5120:4423:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5506:2913:3117:0620:3220:5221:4500:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5507:2914:3118:0621:3321:5222:4501:44
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5508:2915:3119:0622:3322:5223:4502:44
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5509:2916:3120:0623:3323:5300:4603:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5510:3017:3221:0700:3400:5301:4604:44
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5511:3018:3222:0701:3401:5302:4605:45