اوقات شرعی به افق لاویز
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی لاویز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاویز

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لاویز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0105:3012:2115:5619:1319:3220:2223:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0006:3013:2216:5620:1420:3221:2200:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0007:2914:2217:5621:1421:3322:2301:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5908:2915:2218:5622:1522:3423:2402:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5909:2816:2219:5623:1523:3400:2503:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5810:2817:2220:5600:1600:3501:2504:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5711:2818:2221:5601:1701:3502:2605:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5712:2719:2222:5602:1702:3603:2706:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5613:2720:2223:5603:1803:3604:2707:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5614:2721:2200:5604:1804:3705:2808:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5615:2722:2301:5605:1905:3806:2909:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5516:2623:2302:5606:1906:3807:2910:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5517:2600:2303:5607:2007:3908:3011:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5518:2601:2304:5608:2008:3909:3112:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5419:2602:2305:5609:2109:4010:3113:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5420:2603:2306:5710:2110:4011:3214:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5421:2604:2407:5711:2211:4112:3215:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5422:2605:2408:5712:2212:4113:3316:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5323:2606:2409:5713:2213:4114:3317:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5300:2607:2410:5714:2314:4215:3418:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5301:2608:2411:5715:2315:4216:3419:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5302:2609:2512:5716:2416:4317:3520:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5303:2610:2513:5817:2417:4318:3521:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5304:2611:2514:5818:2418:4319:3522:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5305:2612:2515:5819:2519:4420:3623:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5306:2613:2516:5820:2520:4421:3600:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5307:2614:2617:5821:2521:4422:3601:39
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5308:2615:2618:5922:2622:4523:3702:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5309:2616:2619:5923:2623:4500:3703:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5410:2717:2620:5900:2600:4501:3704:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5411:2718:2721:5901:2601:4502:3805:40