اوقات شرعی به افق لاویز
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی لاویز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاویز

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی تیر ماه به افق لاویز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5405:2712:2715:5919:2719:4620:3823:40
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5406:2713:2717:0020:2720:4621:3800:40
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5507:2814:2718:0021:2721:4622:3801:41
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5508:2815:2719:0022:2722:4623:3802:41
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5509:2816:2820:0023:2723:4600:3803:41
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5610:2817:2821:0100:2700:4601:3804:41
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5611:2918:2822:0101:2701:4602:3805:42
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5612:2919:2823:0102:2702:4603:3806:42
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5713:2920:2800:0103:2703:4604:3807:42
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5714:3021:2901:0104:2704:4605:3808:42
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5815:3022:2902:0205:2705:4606:3809:43
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5816:3123:2903:0206:2706:4607:3810:43
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5917:3100:2904:0207:2707:4608:3811:43
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5918:3101:2905:0208:2708:4609:3812:43
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0019:3202:3006:0309:2709:4610:3813:43
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0020:3203:3007:0310:2710:4611:3714:44
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0121:3304:3008:0311:2711:4612:3715:44
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0222:3305:3009:0312:2712:4613:3716:44
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0223:3406:3010:0313:2713:4514:3717:44
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0300:3407:3011:0414:2614:4515:3618:45
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0401:3508:3012:0415:2615:4516:3619:45
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0402:3509:3113:0416:2616:4517:3520:45
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0503:3610:3114:0417:2617:4418:3521:45
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0604:3611:3115:0418:2518:4419:3522:45
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0605:3712:3116:0519:2519:4420:3423:46
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0706:3713:3117:0520:2520:4321:3400:46
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0807:3814:3118:0521:2421:4322:3301:46
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0908:3815:3119:0522:2422:4223:3302:46
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0909:3916:3120:0523:2323:4200:3203:46
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1010:3917:3121:0500:2300:4101:3104:46
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1111:4018:3122:0501:2201:4102:3105:47