اوقات شرعی به افق زاهدان
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی زاهدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زاهدان

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زاهدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0105:3112:2315:5919:1619:3520:2523:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0006:3013:2316:5920:1720:3521:2600:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5907:3014:2317:5921:1721:3622:2701:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5908:2915:2318:5922:1822:3723:2702:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5809:2916:2419:5923:1823:3700:2803:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5810:2917:2420:5900:1900:3801:2904:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5711:2818:2421:5901:2001:3802:3005:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5712:2819:2422:5902:2002:3903:3006:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5613:2820:2423:5903:2103:4004:3107:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5614:2721:2400:5904:2104:4005:3208:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5515:2722:2401:5905:2205:4106:3209:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5516:2723:2502:5906:2206:4107:3310:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5417:2700:2503:5907:2307:4208:3411:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5418:2701:2504:5908:2308:4209:3412:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5419:2602:2506:0009:2409:4310:3513:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5420:2603:2507:0010:2410:4311:3514:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5321:2604:2508:0011:2511:4412:3615:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5322:2605:2609:0012:2512:4413:3616:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5323:2606:2610:0013:2613:4514:3717:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5300:2607:2611:0014:2614:4515:3718:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5301:2608:2612:0015:2615:4616:3819:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5302:2609:2613:0116:2716:4617:3820:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5303:2610:2714:0117:2717:4618:3921:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5304:2611:2715:0118:2818:4719:3922:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5305:2612:2716:0119:2819:4720:4023:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5306:2613:2717:0120:2820:4721:4000:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5307:2614:2718:0221:2821:4822:4001:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5308:2715:2819:0222:2922:4823:4102:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5309:2716:2820:0223:2923:4800:4103:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5310:2717:2821:0200:2900:4901:4104:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5311:2718:2822:0201:2901:4902:4105:41