اوقات شرعی به افق زاهدان
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی زاهدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زاهدان

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی تیر ماه به افق زاهدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5305:2712:2816:0319:3019:4920:4223:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5406:2813:2917:0320:3020:4921:4200:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5407:2814:2918:0321:3021:4922:4201:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5408:2815:2919:0322:3022:4923:4202:42
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5509:2816:2920:0323:3023:5000:4203:42
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5510:2917:3021:0400:3000:5001:4204:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5511:2918:3022:0401:3001:5002:4205:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5612:2919:3023:0402:3102:5003:4206:43
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5613:3020:3000:0403:3103:5004:4207:43
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5714:3021:3001:0504:3104:5005:4208:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5715:3022:3102:0505:3105:5006:4209:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5816:3123:3103:0506:3106:5007:4210:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5817:3100:3104:0507:3007:5008:4211:44
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5918:3201:3105:0608:3008:5009:4212:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5919:3202:3106:0609:3009:4910:4113:45
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0020:3303:3107:0610:3010:4911:4114:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0021:3304:3208:0611:3011:4912:4115:45
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0122:3305:3209:0612:3012:4913:4116:45
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0223:3406:3210:0713:3013:4914:4017:46
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0200:3407:3211:0714:2914:4815:4018:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0301:3508:3212:0715:2915:4816:4019:46
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0402:3509:3213:0716:2916:4817:3920:46
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0403:3610:3214:0717:2917:4718:3921:47
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0504:3711:3315:0818:2818:4719:3822:47
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0605:3712:3316:0819:2819:4720:3823:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0706:3813:3317:0820:2820:4621:3700:47
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0707:3814:3318:0821:2721:4622:3701:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0808:3915:3319:0822:2722:4623:3602:47
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0909:3916:3320:0823:2623:4500:3603:48
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1010:4017:3321:0800:2600:4501:3504:48
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1011:4018:3322:0801:2501:4402:3405:48