اوقات شرعی به افق بیلوردی
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی بیلوردی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیلوردی

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق بیلوردی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0506:3913:2117:0620:0420:2421:1700:35
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0307:3814:2118:0621:0521:2522:1801:34
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0208:3615:2119:0622:0622:2623:1902:34
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0009:3516:2120:0723:0723:2700:2003:34
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5810:3417:2121:0700:0800:2801:2104:33
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5711:3218:2022:0701:0901:2902:2305:33
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5512:3119:2023:0702:1002:3003:2406:33
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5313:3020:2000:0703:1103:3104:2507:32
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5214:2921:2001:0804:1204:3205:2608:32
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5015:2822:2002:0805:1305:3306:2709:31
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:4916:2623:2003:0806:1406:3407:2910:31
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4717:2500:2004:0807:1507:3508:3011:31
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4618:2401:2005:0808:1608:3609:3112:31
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4419:2302:1906:0909:1609:3710:3213:30
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4220:2203:1907:0910:1710:3811:3314:30
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4121:2104:1908:0911:1811:3912:3515:30
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:3922:2005:1909:0912:1912:4013:3616:29
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:3823:1906:1910:0913:2013:4114:3717:29
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3700:1807:1911:1014:2114:4215:3818:29
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3501:1708:1912:1015:2215:4316:3919:29
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3402:1609:1913:1016:2316:4417:4120:28
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3203:1510:1914:1017:2417:4518:4221:28
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3104:1411:1915:1018:2518:4619:4322:28
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3005:1312:1916:1119:2619:4620:4423:28
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:2806:1213:1917:1120:2620:4721:4500:27
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2707:1114:1918:1121:2721:4822:4701:27
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2608:1015:1919:1122:2822:4923:4802:27
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2409:0916:1920:1123:2923:5000:4903:27
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2310:0917:1921:1200:3000:5101:5004:27
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2211:0818:1922:1201:3101:5202:5105:26
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2112:0719:1923:1202:3202:5303:5206:26