اوقات شرعی به افق رزاق زاده
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی رزاق زاده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رزاق زاده

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رزاق زاده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0205:3112:2315:5919:1619:3520:2523:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0106:3113:2316:5920:1720:3521:2600:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0007:3014:2417:5921:1721:3622:2601:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0008:3015:2418:5922:1822:3623:2702:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5909:2916:2419:5923:1823:3700:2803:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5810:2917:2420:5900:1900:3801:2904:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5811:2918:2421:5901:1901:3802:2905:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5712:2819:2422:5902:2002:3903:3006:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5713:2820:2423:5903:2103:3904:3107:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5614:2821:2400:5904:2104:4005:3108:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5615:2822:2501:5905:2205:4106:3209:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5616:2723:2502:5906:2206:4107:3310:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5517:2700:2503:5907:2307:4208:3311:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5518:2701:2504:5908:2308:4209:3412:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5519:2702:2505:5909:2409:4310:3413:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5420:2703:2507:0010:2410:4311:3514:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5421:2704:2608:0011:2511:4412:3615:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5422:2705:2609:0012:2512:4413:3616:39
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5423:2706:2610:0013:2513:4514:3717:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5300:2707:2611:0014:2614:4515:3718:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5301:2708:2612:0015:2615:4516:3819:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5302:2709:2713:0116:2716:4617:3820:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5303:2710:2714:0117:2717:4618:3921:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5304:2711:2715:0118:2718:4719:3922:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5305:2712:2716:0119:2819:4720:3923:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5306:2713:2717:0120:2820:4721:4000:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5307:2714:2818:0121:2821:4822:4001:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5308:2715:2819:0222:2922:4823:4002:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5309:2716:2820:0223:2923:4800:4103:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5410:2717:2821:0200:2900:4801:4104:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5411:2818:2822:0201:2901:4902:4105:42