اوقات شرعی به افق محمداباد ادیمی
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی محمداباد ادیمی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمداباد ادیمی

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمداباد ادیمی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5305:2512:2116:0019:1719:3620:2823:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5206:2413:2117:0020:1820:3721:2900:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:2414:2118:0021:1821:3822:3001:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5108:2315:2119:0022:1922:3823:3002:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5009:2316:2120:0023:2023:3900:3103:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:2317:2121:0000:2000:4001:3204:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:2218:2122:0001:2101:4002:3305:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:2219:2223:0002:2102:4103:3306:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:2220:2200:0003:2203:4104:3407:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:2121:2201:0104:2304:4205:3508:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:2122:2202:0105:2305:4306:3609:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4616:2123:2203:0106:2406:4307:3610:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:2100:2204:0107:2407:4408:3711:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:2001:2305:0108:2508:4409:3812:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:2002:2306:0109:2509:4510:3813:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4520:2003:2307:0110:2610:4511:3914:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4421:2004:2308:0211:2611:4612:3915:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4422:2005:2309:0212:2712:4613:4016:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:2006:2310:0213:2713:4714:4017:36
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4400:2007:2411:0214:2814:4715:4118:36
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4401:2008:2412:0215:2815:4816:4119:36
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4402:2009:2413:0216:2816:4817:4220:36
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4403:2010:2414:0317:2917:4818:4221:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4304:2011:2415:0318:2918:4919:4322:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2012:2516:0319:2919:4920:4323:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2013:2517:0320:3020:4921:4400:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2014:2518:0321:3021:5022:4401:37
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2015:2519:0422:3022:5023:4402:37
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2016:2620:0423:3123:5000:4403:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2117:2621:0400:3100:5101:4504:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2118:2622:0401:3101:5102:4505:38