اوقات شرعی به افق محمدآباد سیستان
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی محمدآباد سیستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمدآباد سیستان

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق محمدآباد سیستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4505:2212:2616:0419:3119:5020:4423:38
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4606:2213:2617:0420:3120:5021:4400:38
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4607:2214:2718:0421:3121:5122:4401:38
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4608:2215:2719:0422:3122:5123:4502:39
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4609:2316:2720:0523:3123:5100:4503:39
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4710:2317:2721:0500:3100:5101:4504:39
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4711:2318:2722:0501:3101:5102:4505:39
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4812:2419:2823:0502:3102:5103:4506:40
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4813:2420:2800:0503:3103:5104:4507:40
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4914:2421:2801:0604:3104:5105:4508:40
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4915:2522:2802:0605:3105:5106:4509:40
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5016:2523:2803:0606:3106:5107:4410:40
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5017:2600:2904:0607:3107:5108:4411:41
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5118:2601:2905:0708:3108:5109:4412:41
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5119:2602:2906:0709:3109:5110:4413:41
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5220:2703:2907:0710:3110:5011:4414:41
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5321:2704:2908:0711:3111:5012:4315:42
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5322:2805:2909:0712:3112:5013:4316:42
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5423:2806:2910:0813:3013:5014:4317:42
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5500:2907:3011:0814:3014:5015:4218:42
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5501:2908:3012:0815:3015:4916:4219:43
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5602:3009:3013:0816:3016:4917:4120:43
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5703:3010:3014:0817:2917:4918:4121:43
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5704:3111:3015:0818:2918:4819:4122:43
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5805:3212:3016:0819:2919:4820:4023:43
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5906:3213:3017:0920:2820:4721:3900:44
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0007:3314:3018:0921:2821:4722:3901:44
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0108:3315:3019:0922:2722:4623:3802:44
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0209:3416:3120:0923:2723:4600:3803:44
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0210:3417:3121:0900:2600:4501:3704:44
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0311:3518:3122:0901:2601:4502:3605:45