اوقات شرعی به افق سفیدابه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی سفیدابه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سفیدابه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سفیدابه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5705:2912:2516:0319:2119:4020:3123:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5606:2813:2517:0320:2120:4021:3200:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5507:2814:2518:0321:2221:4122:3301:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5508:2715:2519:0322:2222:4223:3402:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5409:2716:2520:0323:2323:4200:3403:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5310:2717:2521:0300:2400:4301:3504:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5311:2618:2522:0401:2401:4302:3605:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5212:2619:2523:0402:2502:4403:3706:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5213:2620:2500:0403:2503:4504:3707:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5114:2521:2601:0404:2604:4505:3808:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5115:2522:2602:0405:2605:4606:3909:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5016:2523:2603:0406:2706:4607:3910:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5017:2500:2604:0407:2807:4708:4011:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5018:2401:2605:0408:2808:4809:4112:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4919:2402:2606:0509:2909:4810:4113:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4920:2403:2707:0510:2910:4911:4214:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4921:2404:2708:0511:3011:4912:4215:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4822:2405:2709:0512:3012:5013:4316:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4823:2406:2710:0513:3013:5014:4417:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4800:2407:2711:0514:3114:5015:4418:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4801:2408:2812:0515:3115:5116:4519:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4802:2409:2813:0616:3216:5117:4520:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4803:2410:2814:0617:3217:5218:4521:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4804:2411:2815:0618:3218:5219:4622:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4805:2412:2816:0619:3319:5220:4623:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4806:2413:2917:0620:3320:5321:4700:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4807:2414:2918:0721:3321:5322:4701:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4808:2415:2919:0722:3422:5323:4702:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4809:2416:2920:0723:3423:5400:4803:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4810:2517:2921:0700:3400:5401:4804:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4811:2518:3022:0801:3401:5402:4805:41