اوقات شرعی به افق سفیدابه
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی سفیدابه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سفیدابه

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی تیر ماه به افق سفیدابه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4905:2512:3016:0819:3519:5420:4823:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4906:2513:3017:0820:3520:5421:4800:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4907:2614:3018:0821:3521:5522:4901:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4908:2615:3019:0822:3522:5523:4902:42
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5009:2616:3120:0923:3523:5500:4903:42
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5010:2617:3121:0900:3500:5501:4904:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5011:2718:3122:0901:3501:5502:4905:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5112:2719:3123:0902:3502:5503:4906:43
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5113:2720:3100:0903:3503:5504:4907:43
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5214:2821:3201:1004:3504:5505:4908:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5215:2822:3202:1005:3505:5506:4909:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5316:2923:3203:1006:3506:5507:4910:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5317:2900:3204:1007:3507:5508:4811:44
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5418:2901:3205:1108:3508:5509:4812:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5519:3002:3306:1109:3509:5510:4813:45
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5520:3003:3307:1110:3510:5411:4814:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5621:3104:3308:1111:3511:5412:4715:45
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5622:3105:3309:1112:3512:5413:4716:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5723:3206:3310:1113:3413:5414:4717:46
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5800:3207:3311:1214:3414:5315:4618:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5901:3308:3312:1215:3415:5316:4619:46
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5902:3309:3413:1216:3416:5317:4620:46
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0003:3410:3414:1217:3317:5318:4521:47
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0104:3511:3415:1218:3318:5219:4522:47
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0205:3512:3416:1219:3319:5220:4423:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0206:3613:3417:1220:3220:5121:4300:47
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0307:3614:3418:1321:3221:5122:4301:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0408:3715:3419:1322:3122:5023:4202:48
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0509:3716:3420:1323:3123:5000:4203:48
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0610:3817:3421:1300:3000:4901:4104:48
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0711:3918:3422:1301:3001:4902:4005:48