اوقات شرعی به افق زهک
امروز : دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

امروز
۵ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی زهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زهک

سه شنبه
۶ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۷ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۸ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۹ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی فروردین ماه به افق زهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/1/1پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸04:0805:2711:3114:5817:3517:5218:3722:51
1398/1/2جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸04:0605:2511:3014:5817:3617:5318:3722:51
1398/1/3شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸05:0506:2412:3015:5818:3618:5319:3823:51
1398/1/4یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸06:0407:2313:3016:5819:3719:5420:3900:50
1398/1/5دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸07:0208:2214:2917:5920:3820:5521:3901:50
1398/1/6سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸08:0109:2015:2918:5921:3821:5522:4002:50
1398/1/7چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸09:0010:1916:2919:5922:3922:5623:4103:49
1398/1/8پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸09:5811:1817:2820:5923:4023:5700:4204:49
1398/1/9جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸10:5712:1718:2821:5900:4000:5701:4205:49
1398/1/10شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸11:5613:1519:2822:5901:4101:5802:4306:48
1398/1/11یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸12:5414:1420:2823:5902:4102:5903:4407:48
1398/1/12دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸13:5315:1321:2700:5903:4203:5904:4408:47
1398/1/13سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸14:5116:1222:2701:5904:4305:0005:4509:47
1398/1/14چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸15:5017:1123:2702:5905:4306:0106:4610:47
1398/1/15پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸16:4918:0900:2603:5906:4407:0107:4711:46
1398/1/16جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸17:4719:0801:2604:5907:4508:0208:4712:46
1398/1/17شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸18:4620:0702:2605:5908:4509:0309:4813:46
1398/1/18یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸19:4521:0603:2606:5909:4610:0310:4914:45
1398/1/19دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸20:4322:0404:2507:5910:4711:0411:5015:45
1398/1/20سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸21:4223:0305:2508:5911:4712:0512:5016:45
1398/1/21چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸22:4100:0206:2509:5912:4813:0513:5117:44
1398/1/22پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸23:3901:0107:2410:5913:4814:0614:5218:44
1398/1/23جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸00:3802:0008:2411:5914:4915:0715:5319:43
1398/1/24شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸01:3702:5909:2412:5915:5016:0716:5320:43
1398/1/25یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸02:3503:5710:2413:5916:5017:0817:5421:43
1398/1/26دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸03:3404:5611:2314:5917:5118:0918:5522:42
1398/1/27سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸04:3205:5512:2315:5918:5219:0919:5623:42
1398/1/28چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸05:3106:5413:2316:5919:5220:1020:5700:42
1398/1/29پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸06:3007:5314:2317:5920:5321:1121:5701:41
1398/1/30جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸07:2908:5215:2318:5921:5422:1122:5802:41
1398/1/31شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸08:2709:5116:2219:5922:5423:1223:5903:41