اوقات شرعی به افق زابل
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی زابل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زابل

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی تیر ماه به افق زابل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4505:2112:2616:0419:3119:5120:4523:38
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4506:2113:2617:0420:3120:5121:4500:38
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4507:2214:2618:0421:3121:5122:4501:38
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4508:2215:2719:0522:3122:5123:4502:38
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4609:2216:2720:0523:3123:5100:4503:39
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4610:2217:2721:0500:3200:5101:4504:39
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4611:2318:2722:0501:3201:5102:4505:39
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4712:2319:2723:0502:3202:5103:4506:39
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4713:2320:2800:0603:3203:5104:4507:40
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4814:2421:2801:0604:3204:5105:4508:40
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4815:2422:2802:0605:3205:5106:4509:40
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4916:2523:2803:0606:3206:5107:4510:40
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4917:2500:2804:0707:3207:5108:4511:40
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5018:2601:2905:0708:3108:5109:4412:41
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5119:2602:2906:0709:3109:5110:4413:41
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5120:2603:2907:0710:3110:5111:4414:41
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5221:2704:2908:0711:3111:5012:4415:41
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5222:2705:2909:0812:3112:5013:4316:42
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5323:2806:2910:0813:3113:5014:4317:42
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5400:2807:3011:0814:3014:5015:4318:42
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5501:2908:3012:0815:3015:4916:4219:42
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5502:3009:3013:0816:3016:4917:4220:43
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5603:3010:3014:0817:3017:4918:4121:43
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5704:3111:3015:0818:2918:4819:4122:43
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5805:3112:3016:0919:2919:4820:4023:43
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5806:3213:3017:0920:2820:4821:4000:43
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5907:3214:3018:0921:2821:4722:3901:44
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0008:3315:3019:0922:2822:4723:3902:44
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0109:3316:3020:0923:2723:4600:3803:44
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0210:3417:3021:0900:2700:4601:3704:44
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0311:3518:3122:0901:2601:4502:3705:44