اوقات شرعی به افق زابل
امروز : جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

امروز
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی زابل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زابل

شنبه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی فروردین ماه به افق زابل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/1/1چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷04:0805:2711:3114:5917:3617:5318:3822:52
1397/1/2پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷04:0705:2611:3114:5917:3717:5418:3822:52
1397/1/3جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷05:0506:2512:3115:5918:3718:5419:3923:51
1397/1/4شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷06:0407:2313:3016:5919:3819:5520:4000:51
1397/1/5یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷07:0308:2214:3017:5920:3920:5621:4101:51
1397/1/6دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷08:0109:2115:3018:5921:3921:5622:4102:50
1397/1/7سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷09:0010:2016:2920:0022:4022:5723:4203:50
1397/1/8چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷09:5911:1817:2921:0023:4023:5800:4304:50
1397/1/9پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷10:5712:1718:2922:0000:4100:5801:4305:49
1397/1/10جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷11:5613:1619:2923:0001:4201:5902:4406:49
1397/1/11شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷12:5414:1520:2800:0002:4203:0003:4507:48
1397/1/12یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷13:5315:1321:2801:0003:4304:0004:4608:48
1397/1/13دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷14:5216:1222:2802:0004:4405:0105:4609:48
1397/1/14سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷15:5017:1123:2703:0005:4406:0206:4710:47
1397/1/15چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷16:4918:1000:2704:0006:4507:0207:4811:47
1397/1/16پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷17:4819:0801:2705:0007:4608:0308:4812:47
1397/1/17جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷18:4620:0702:2706:0008:4609:0409:4913:46
1397/1/18شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷19:4521:0603:2607:0009:4710:0410:5014:46
1397/1/19یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷20:4422:0504:2608:0010:4811:0511:5115:46
1397/1/20دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷21:4223:0405:2609:0011:4812:0612:5216:45
1397/1/21سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷22:4100:0206:2510:0012:4913:0613:5217:45
1397/1/22چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷23:3901:0107:2511:0013:4914:0714:5318:44
1397/1/23پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷00:3802:0008:2512:0014:5015:0815:5419:44
1397/1/24جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷01:3702:5909:2513:0015:5116:0816:5520:44
1397/1/25شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷02:3503:5810:2414:0016:5117:0917:5521:43
1397/1/26یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷03:3404:5711:2415:0017:5218:1018:5622:43
1397/1/27دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷04:3305:5512:2416:0018:5319:1019:5723:43
1397/1/28سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷05:3106:5413:2417:0019:5320:1120:5800:42
1397/1/29چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷06:3007:5314:2318:0020:5421:1221:5901:42
1397/1/30پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷07:2908:5215:2319:0021:5522:1222:5902:42
1397/1/31جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷08:2709:5116:2320:0022:5523:1300:0003:41