اوقات شرعی به افق زابل
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی زابل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زابل

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زابل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5305:2512:2115:5919:1719:3620:2823:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5206:2413:2116:5920:1720:3621:2800:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:2414:2118:0021:1821:3722:2901:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5108:2415:2119:0022:1922:3823:3002:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5009:2316:2120:0023:1923:3800:3103:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:2317:2121:0000:2000:3901:3104:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:2218:2122:0001:2001:4002:3205:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:2219:2123:0002:2102:4003:3306:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:2220:2200:0003:2203:4104:3407:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:2121:2201:0004:2204:4205:3408:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:2122:2202:0005:2305:4206:3509:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4616:2123:2203:0006:2306:4307:3610:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:2100:2204:0007:2407:4308:3611:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4618:2101:2205:0108:2408:4409:3712:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:2002:2306:0109:2509:4410:3813:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4520:2003:2307:0110:2510:4511:3814:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4521:2004:2308:0111:2611:4512:3915:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4422:2005:2309:0112:2612:4613:3916:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:2006:2310:0113:2713:4614:4017:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4400:2007:2311:0214:2714:4715:4018:36
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4401:2008:2412:0215:2815:4716:4119:36
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4402:2009:2413:0216:2816:4817:4120:36
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4403:2010:2414:0217:2817:4818:4221:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4404:2011:2415:0218:2918:4819:4222:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2012:2416:0319:2919:4920:4323:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2013:2517:0320:2920:4921:4300:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2014:2518:0321:3021:4922:4301:37
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2015:2519:0322:3022:5023:4402:37
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2116:2520:0323:3023:5000:4403:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2117:2621:0400:3000:5001:4404:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2118:2622:0401:3101:5002:4405:38