اوقات شرعی به افق دوست محمد
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی دوست محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوست محمد

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوست محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5105:2312:1915:5819:1619:3520:2723:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5006:2313:2016:5820:1620:3621:2800:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5007:2214:2017:5921:1721:3622:2801:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4908:2215:2018:5922:1822:3723:2902:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4809:2216:2019:5923:1823:3800:3003:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4810:2117:2020:5900:1900:3801:3104:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4711:2118:2021:5901:2001:3902:3105:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4712:2119:2022:5902:2002:3903:3206:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4613:2020:2023:5903:2103:4004:3307:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4614:2021:2100:5904:2104:4105:3408:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4515:2022:2101:5905:2205:4106:3409:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:1923:2102:5906:2206:4207:3510:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4417:1900:2104:0007:2307:4208:3611:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:1901:2105:0008:2308:4309:3612:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:1902:2106:0009:2409:4310:3713:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4320:1903:2107:0010:2410:4411:3714:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4321:1904:2208:0011:2511:4412:3815:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:1905:2209:0012:2512:4513:3916:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:1806:2210:0013:2613:4514:3917:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4200:1807:2211:0114:2614:4615:4018:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:1808:2212:0115:2715:4616:4019:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:1809:2313:0116:2716:4717:4120:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:1810:2314:0117:2717:4718:4121:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:1811:2315:0118:2818:4719:4122:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:1912:2316:0219:2819:4820:4223:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1913:2417:0220:2820:4821:4200:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:1914:2418:0221:2921:4822:4301:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:1915:2419:0222:2922:4923:4302:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:1916:2420:0223:2923:4900:4303:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:1917:2421:0300:3000:4901:4304:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:1918:2522:0301:3001:5002:4405:36