اوقات شرعی به افق جزینک
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی جزینک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جزینک

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جزینک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5305:2512:2015:5819:1619:3520:2623:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5206:2413:2016:5820:1620:3521:2700:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5207:2414:2017:5921:1721:3622:2801:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5108:2315:2018:5922:1822:3723:2902:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5009:2316:2119:5923:1823:3700:3003:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5010:2317:2120:5900:1900:3801:3004:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:2218:2121:5901:2001:3902:3105:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:2219:2122:5902:2002:3903:3206:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:2220:2123:5903:2103:4004:3207:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:2121:2100:5904:2104:4105:3308:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:2122:2101:5905:2205:4106:3409:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4716:2123:2102:5906:2206:4207:3510:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:2100:2204:0007:2307:4208:3511:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4618:2001:2205:0008:2308:4309:3612:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:2002:2206:0009:2409:4310:3613:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4520:2003:2207:0010:2410:4411:3714:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4521:2004:2208:0011:2511:4412:3815:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4522:2005:2309:0012:2512:4513:3816:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:2006:2310:0013:2613:4514:3917:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4400:2007:2311:0114:2614:4615:3918:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4401:2008:2312:0115:2715:4616:4019:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4402:2009:2313:0116:2716:4717:4020:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4403:2010:2414:0117:2717:4718:4121:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4404:2011:2415:0118:2818:4719:4122:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2012:2416:0119:2819:4820:4123:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2013:2417:0220:2820:4821:4200:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2014:2418:0221:2921:4822:4201:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2015:2519:0222:2922:4923:4202:37
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2016:2520:0223:2923:4900:4303:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2117:2521:0300:2900:4901:4304:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4511:2118:2522:0301:3001:4902:4305:37