اوقات شرعی به افق بنجار
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
اوقات شرعی بنجار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنجار

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:34
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بنجار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:2512:2015:5919:1719:3620:2723:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5206:2413:2016:5920:1720:3621:2800:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:2414:2117:5921:1821:3722:2901:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:2315:2118:5922:1822:3823:3002:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5009:2316:2119:5923:1923:3800:3003:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:2217:2120:5900:2000:3901:3104:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:2218:2122:0001:2001:3902:3205:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:2219:2123:0002:2102:4003:3306:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4713:2120:2100:0003:2103:4104:3307:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:2121:2101:0004:2204:4105:3408:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4615:2122:2202:0005:2305:4206:3509:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4616:2123:2203:0006:2306:4207:3510:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:2000:2204:0007:2407:4308:3611:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:2001:2205:0008:2408:4409:3712:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:2002:2206:0109:2509:4410:3713:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4520:2003:2207:0110:2510:4511:3814:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4421:2004:2308:0111:2611:4512:3915:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4422:2005:2309:0112:2612:4613:3916:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:2006:2310:0113:2613:4614:4017:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4400:2007:2311:0114:2714:4615:4018:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4401:2008:2312:0215:2715:4716:4119:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4302:2009:2413:0216:2816:4717:4120:36
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4303:2010:2414:0217:2817:4818:4221:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4304:2011:2415:0218:2818:4819:4222:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2012:2416:0219:2919:4820:4223:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2013:2417:0220:2920:4921:4300:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2014:2518:0321:2921:4922:4301:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2015:2519:0322:3022:4923:4302:37
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2016:2520:0323:3023:5000:4403:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2017:2521:0300:3000:5001:4404:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2118:2622:0401:3001:5002:4405:37