اوقات شرعی به افق بنجار
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی بنجار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنجار

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی تیر ماه به افق بنجار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4405:2112:2616:0419:3119:5020:4423:37
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4406:2113:2617:0420:3120:5121:4500:38
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4507:2114:2618:0421:3121:5122:4501:38
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4508:2215:2619:0422:3122:5123:4502:38
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4509:2216:2720:0523:3123:5100:4503:38
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4610:2217:2721:0500:3100:5101:4504:39
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4611:2318:2722:0501:3101:5102:4505:39
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4712:2319:2723:0502:3102:5103:4506:39
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4713:2320:2700:0603:3103:5104:4507:39
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4814:2421:2801:0604:3104:5105:4508:40
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4815:2422:2802:0605:3105:5106:4509:40
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4916:2423:2803:0606:3106:5107:4510:40
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4917:2500:2804:0607:3107:5108:4411:40
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5018:2501:2805:0708:3108:5109:4412:40
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5019:2602:2906:0709:3109:5110:4413:41
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5120:2603:2907:0710:3110:5011:4414:41
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5221:2704:2908:0711:3111:5012:4315:41
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5222:2705:2909:0712:3112:5013:4316:41
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5323:2806:2910:0813:3013:5014:4317:42
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5400:2807:2911:0814:3014:4915:4218:42
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5401:2908:2912:0815:3015:4916:4219:42
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5502:2909:3013:0816:3016:4917:4120:42
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5603:3010:3014:0817:2917:4818:4121:43
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5704:3011:3015:0818:2918:4819:4122:43
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5705:3112:3016:0819:2819:4820:4023:43
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5806:3213:3017:0920:2820:4721:3900:43
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5907:3214:3018:0921:2821:4722:3901:43
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0008:3315:3019:0922:2722:4623:3802:44
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0109:3316:3020:0923:2723:4600:3803:44
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0210:3417:3021:0900:2600:4501:3704:44
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0211:3418:3022:0901:2601:4502:3605:44