اوقات شرعی به افق کافه بلوچی
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی کافه بلوچی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کافه بلوچی

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کافه بلوچی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:0705:3312:2015:5019:0819:2620:1423:37
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:0705:3312:2015:5019:0819:2620:1523:37
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:0605:3312:2115:4919:0919:2720:1523:37
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:0605:3212:2115:4919:0919:2720:1623:37
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:0505:3212:2115:4919:1019:2820:1723:37
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:0505:3212:2115:4919:1019:2820:1723:37
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:0405:3112:2115:4919:1119:2920:1823:37
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:0405:3112:2115:4919:1119:2920:1923:37
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:0305:3112:2115:4919:1219:3020:1923:37
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:0305:3112:2115:4919:1219:3120:2023:38
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:0205:3012:2215:4919:1319:3120:2123:38
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:0205:3012:2215:5019:1319:3220:2123:38
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:0205:3012:2215:5019:1419:3220:2223:38
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3012:2215:5019:1419:3320:2223:38
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3012:2215:5019:1519:3320:2323:38
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3012:2215:5019:1519:3320:2323:38
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3012:2315:5019:1519:3420:2423:38
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3012:2315:5019:1619:3420:2423:38
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2315:5019:1619:3520:2523:38
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2315:5019:1719:3520:2523:39
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2315:5019:1719:3620:2623:39
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2315:5119:1719:3620:2623:39
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2415:5119:1819:3620:2723:39
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2415:5119:1819:3720:2723:39
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2415:5119:1819:3720:2723:39
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2415:5119:1919:3720:2823:40
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2515:5119:1919:3820:2823:40
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0005:3012:2515:5219:1919:3820:2823:40
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3012:2515:5219:2019:3820:2923:40
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3112:2515:5219:2019:3820:2923:40
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0105:3112:2515:5219:2019:3920:2923:40