اوقات شرعی به افق سرباز
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی سرباز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرباز

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی تیر ماه به افق سرباز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0305:3212:2715:5319:2119:4020:3023:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0306:3313:2716:5420:2120:4021:3000:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0307:3314:2717:5421:2221:4022:3101:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0308:3315:2718:5422:2222:4023:3102:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0409:3316:2819:5423:2223:4000:3103:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0410:3417:2820:5400:2200:4101:3104:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0511:3418:2821:5501:2201:4102:3105:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0512:3419:2822:5502:2202:4103:3106:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0513:3520:2923:5503:2203:4104:3107:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0614:3521:2900:5504:2204:4105:3108:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0615:3522:2901:5605:2205:4106:3109:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0716:3623:2902:5606:2206:4107:3110:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0717:3600:2903:5607:2207:4108:3111:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0818:3701:2904:5608:2208:4109:3112:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0819:3702:3005:5709:2209:4110:3013:45
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:3703:3006:5710:2210:4111:3014:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0921:3804:3007:5711:2211:4012:3015:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:3805:3008:5712:2212:4013:3016:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1023:3906:3009:5813:2213:4014:3017:46
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1100:3907:3010:5814:2214:4015:2918:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1201:4008:3111:5815:2115:4016:2919:46
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1202:4009:3112:5816:2116:3917:2920:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1303:4110:3113:5917:2117:3918:2821:47
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1304:4111:3114:5918:2118:3919:2822:47
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1405:4112:3115:5919:2019:3820:2723:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1506:4213:3116:5920:2020:3821:2700:47
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1507:4214:3118:0021:2021:3822:2701:48
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1608:4315:3119:0022:1922:3723:2602:48
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1709:4316:3120:0023:1923:3700:2603:48
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1810:4417:3121:0000:1900:3701:2504:48
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1811:4418:3122:0001:1801:3602:2405:48