اوقات شرعی به افق کارواندر
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی کارواندر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کارواندر

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق کارواندر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0005:3212:2915:5919:2619:4520:3623:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0106:3213:2916:5920:2620:4521:3600:43
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0107:3214:2917:5921:2621:4522:3701:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0108:3215:3018:5922:2722:4523:3702:44
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0109:3316:3020:0023:2723:4600:3703:44
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0210:3317:3021:0000:2700:4601:3704:44
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0211:3318:3022:0001:2701:4602:3705:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0312:3419:3023:0002:2702:4603:3706:45
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0313:3420:3100:0003:2703:4604:3707:45
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0314:3421:3101:0104:2704:4605:3708:45
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0415:3522:3102:0105:2705:4606:3709:45
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0416:3523:3103:0106:2706:4607:3710:46
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0517:3500:3104:0107:2707:4608:3711:46
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0518:3601:3105:0208:2708:4609:3612:46
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0619:3602:3206:0209:2709:4610:3613:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0620:3703:3207:0210:2710:4511:3614:47
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0721:3704:3208:0211:2711:4512:3615:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0822:3805:3209:0312:2712:4513:3616:47
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0823:3806:3210:0313:2613:4514:3517:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0900:3907:3211:0314:2614:4515:3518:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0901:3908:3312:0315:2615:4416:3519:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1002:4009:3313:0416:2616:4417:3420:48
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1103:4010:3314:0417:2517:4418:3421:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1104:4011:3315:0418:2518:4419:3422:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1205:4112:3316:0419:2519:4320:3323:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1306:4213:3317:0420:2420:4321:3300:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1407:4214:3318:0521:2421:4322:3201:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1408:4315:3319:0522:2422:4223:3202:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1509:4316:3320:0523:2323:4200:3103:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1610:4417:3321:0500:2300:4101:3004:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1611:4418:3322:0501:2201:4102:3005:49