اوقات شرعی به افق ده پابید
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی ده پابید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده پابید

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ده پابید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0405:3312:2415:5719:1519:3320:2323:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0306:3213:2416:5720:1520:3421:2400:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0307:3214:2417:5721:1621:3422:2401:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0208:3115:2418:5722:1622:3523:2502:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0209:3116:2419:5723:1723:3500:2603:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0110:3117:2420:5700:1700:3601:2604:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0111:3018:2421:5701:1801:3702:2705:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0012:3019:2422:5702:1902:3703:2806:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0013:3020:2423:5703:1903:3804:2807:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:3021:2500:5704:2004:3805:2908:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:2922:2501:5705:2005:3906:3009:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5816:2923:2502:5706:2106:3907:3010:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:2900:2503:5707:2107:4008:3111:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5818:2901:2504:5808:2208:4009:3212:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5819:2902:2505:5809:2209:4110:3213:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5720:2903:2606:5810:2310:4111:3314:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5721:2904:2607:5811:2311:4212:3315:40
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5722:2905:2608:5812:2312:4213:3416:40
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5723:2806:2609:5813:2413:4314:3417:40
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:2807:2610:5814:2414:4315:3518:40
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5601:2808:2711:5915:2515:4416:3519:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5602:2809:2712:5916:2516:4417:3620:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5603:2910:2713:5917:2517:4418:3621:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5604:2911:2714:5918:2618:4519:3622:41
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:2912:2715:5919:2619:4520:3723:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5606:2913:2816:5920:2620:4521:3700:41
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5607:2914:2818:0021:2721:4622:3701:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:2915:2819:0022:2722:4623:3802:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:2916:2820:0023:2723:4600:3803:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:2917:2821:0000:2700:4601:3804:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:3018:2922:0001:2801:4702:3905:42