اوقات شرعی به افق میانه
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی میانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میانه

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق میانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0406:3713:1817:0220:0020:1921:1100:32
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0307:3514:1818:0221:0121:2022:1201:32
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0108:3415:1819:0222:0122:2123:1302:31
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:5909:3316:1720:0223:0223:2200:1403:31
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5810:3217:1721:0200:0300:2301:1604:31
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5611:3018:1722:0301:0401:2402:1705:30
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5512:2919:1723:0302:0502:2503:1806:30
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5313:2820:1700:0303:0603:2604:1907:29
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5114:2721:1701:0304:0704:2705:2008:29
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5015:2622:1602:0305:0805:2806:2109:29
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:4816:2423:1603:0306:0906:2907:2310:29
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4717:2300:1604:0407:1007:3008:2411:28
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4518:2201:1605:0408:1108:3009:2512:28
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4419:2102:1606:0409:1109:3110:2613:28
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4220:2003:1607:0410:1210:3211:2714:27
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4121:1904:1608:0411:1311:3312:2815:27
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:3922:1805:1609:0512:1412:3413:3016:27
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:3823:1706:1610:0513:1513:3514:3117:27
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3700:1607:1611:0514:1614:3615:3218:26
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3501:1508:1612:0515:1715:3716:3319:26
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3402:1409:1613:0516:1816:3817:3420:26
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3303:1310:1614:0517:1917:3918:3521:26
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3104:1211:1615:0618:1918:4019:3722:25
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3005:1112:1616:0619:2019:4120:3823:25
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:2906:1013:1617:0620:2120:4221:3900:25
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2707:1014:1618:0621:2221:4322:4001:25
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2608:0915:1619:0622:2322:4423:4102:25
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2509:0816:1620:0723:2423:4400:4203:24
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2410:0717:1621:0700:2400:4501:4304:24
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2311:0718:1622:0701:2501:4602:4405:24
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2212:0619:1623:0702:2602:4703:4506:24