اوقات شرعی به افق اسکل آباد
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی اسکل آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسکل آباد

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسکل آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0405:3312:2315:5719:1419:3320:2223:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0406:3213:2316:5720:1520:3321:2300:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0307:3214:2417:5721:1521:3422:2401:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0208:3215:2418:5722:1622:3523:2502:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0209:3116:2419:5723:1723:3500:2503:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0110:3117:2420:5700:1700:3601:2604:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0111:3118:2421:5701:1801:3602:2705:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0012:3019:2422:5702:1802:3703:2706:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0013:3020:2423:5703:1903:3704:2807:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5914:3021:2400:5704:1904:3805:2908:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5915:2922:2501:5705:2005:3906:2909:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5916:2923:2502:5706:2006:3907:3010:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5817:2900:2503:5707:2107:4008:3111:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5818:2901:2504:5708:2108:4009:3112:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5819:2902:2505:5709:2209:4110:3213:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5720:2903:2506:5810:2210:4111:3214:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5721:2904:2607:5811:2311:4212:3315:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5722:2805:2608:5812:2312:4213:3316:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5723:2806:2609:5813:2413:4214:3417:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:2807:2610:5814:2414:4315:3418:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5601:2808:2611:5815:2415:4316:3519:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5602:2809:2712:5816:2516:4417:3520:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5603:2810:2713:5917:2517:4418:3621:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:2911:2714:5918:2518:4419:3622:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:2912:2715:5919:2619:4520:3723:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:2913:2716:5920:2620:4521:3700:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:2914:2817:5921:2621:4522:3701:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5708:2915:2819:0022:2722:4623:3802:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:2916:2820:0023:2723:4600:3803:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:2917:2821:0000:2700:4601:3804:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:3018:2822:0001:2701:4602:3805:42