اوقات شرعی به افق گواتر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی گواتر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گواتر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گواتر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:3712:2115:4619:0519:2320:1023:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:3613:2116:4620:0620:2321:1100:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:3614:2117:4621:0621:2422:1201:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:3615:2118:4622:0722:2423:1202:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:3516:2119:4623:0723:2500:1303:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:3517:2120:4600:0800:2501:1304:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:3518:2121:4601:0801:2602:1405:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:3419:2122:4602:0802:2603:1506:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:3420:2223:4603:0903:2704:1507:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:3421:2200:4604:0904:2705:1608:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:3422:2201:4605:1005:2806:1609:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:3423:2202:4606:1006:2807:1710:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:3400:2203:4607:1107:2908:1711:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0718:3401:2204:4608:1108:2909:1812:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:3302:2205:4609:1209:3010:1913:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0620:3303:2306:4610:1210:3011:1914:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:3304:2307:4611:1211:3112:1915:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:3305:2308:4612:1312:3113:2016:40
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:3306:2309:4613:1313:3114:2017:40
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:3307:2310:4614:1414:3215:2118:40
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0601:3308:2411:4615:1415:3216:2119:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0602:3309:2412:4616:1416:3317:2220:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0603:3310:2413:4717:1517:3318:2221:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0604:3411:2414:4718:1518:3319:2222:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0605:3412:2415:4719:1519:3420:2323:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0606:3413:2516:4720:1620:3421:2300:41
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0607:3414:2517:4721:1621:3422:2301:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0608:3415:2518:4722:1622:3423:2402:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0609:3416:2519:4823:1623:3500:2403:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:3417:2620:4800:1700:3501:2404:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:3518:2621:4801:1701:3502:2405:42