اوقات شرعی به افق کنارک
امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی کنارک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنارک

شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کنارک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:1605:4112:2515:5119:1019:2720:1523:43
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:1605:4012:2515:5119:1019:2820:1623:43
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1505:4012:2515:5119:1119:2820:1623:43
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1405:4012:2515:5119:1119:2920:1723:43
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1405:3912:2515:5119:1219:2920:1723:43
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1405:3912:2515:5119:1219:3020:1823:43
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1305:3912:2615:5119:1319:3120:1923:43
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1305:3912:2615:5119:1319:3120:1923:43
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1205:3812:2615:5119:1419:3220:2023:43
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1205:3812:2615:5119:1419:3220:2123:43
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1205:3812:2615:5119:1419:3320:2123:43
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1105:3812:2615:5119:1519:3320:2223:43
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1105:3812:2615:5119:1519:3320:2223:43
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1105:3812:2715:5119:1619:3420:2323:43
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1105:3712:2715:5119:1619:3420:2323:43
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2715:5119:1719:3520:2423:43
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2715:5119:1719:3520:2423:44
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2715:5119:1819:3620:2523:44
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2815:5119:1819:3620:2523:44
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2815:5119:1819:3720:2623:44
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2815:5119:1919:3720:2623:44
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2815:5119:1919:3720:2723:44
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2815:5119:1919:3820:2723:44
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3712:2915:5219:2019:3820:2723:45
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:2915:5219:2019:3820:2823:45
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:2915:5219:2019:3920:2823:45
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:2915:5219:2119:3920:2823:45
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:2915:5219:2119:3920:2923:45
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:3015:5319:2119:3920:2923:46
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:3015:5319:2119:4020:2923:46
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:3812:3015:5319:2219:4020:2923:46