اوقات شرعی به افق قصرقند
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی قصرقند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قصرقند

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قصرقند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:3812:2415:5219:1019:2820:1623:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:3713:2416:5120:1120:2921:1700:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:3714:2417:5121:1121:2922:1801:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:3715:2418:5122:1222:3023:1802:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:3616:2419:5123:1223:3000:1903:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0910:3617:2420:5100:1300:3101:1904:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:3618:2421:5101:1301:3102:2005:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:3519:2422:5102:1402:3203:2106:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:3520:2523:5103:1403:3204:2107:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:3521:2500:5104:1504:3305:2208:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0715:3522:2501:5105:1505:3306:2209:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:3523:2502:5106:1606:3407:2310:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:3400:2503:5107:1607:3408:2411:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:3401:2504:5208:1608:3509:2412:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:3402:2605:5209:1709:3510:2513:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0620:3403:2606:5210:1710:3611:2514:42
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:3404:2607:5211:1811:3612:2615:42
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:3405:2608:5212:1812:3713:2616:42
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:3406:2609:5213:1913:3714:2717:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:3407:2610:5214:1914:3715:2718:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:3408:2711:5215:1915:3816:2819:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:3409:2712:5216:2016:3817:2820:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:3410:2713:5317:2017:3818:2821:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:3411:2714:5318:2018:3919:2922:43
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:3412:2715:5319:2119:3920:2923:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:3413:2816:5320:2120:3921:2900:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0607:3514:2817:5321:2121:4022:3001:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0608:3515:2818:5322:2222:4023:3002:44
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0609:3516:2819:5423:2223:4000:3003:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0610:3517:2920:5400:2200:4101:3104:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0611:3518:2921:5401:2201:4102:3105:44