اوقات شرعی به افق چابهار
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی چابهار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چابهار

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چابهار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:4012:2415:5019:0919:2620:1423:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:3913:2416:5020:0920:2721:1500:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:3914:2417:4921:1021:2722:1501:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:3915:2418:4922:1022:2823:1602:42
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1309:3816:2419:4923:1123:2800:1703:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1210:3817:2420:4900:1100:2901:1704:42
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1211:3818:2521:4901:1201:3002:1805:42
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:3819:2522:4902:1202:3003:1806:42
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:3720:2523:4903:1303:3104:1907:42
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1114:3721:2500:4904:1304:3105:1908:42
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1115:3722:2501:4905:1305:3206:2009:42
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1016:3723:2502:4906:1406:3207:2110:42
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1017:3700:2503:4907:1407:3208:2111:42
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:3701:2604:4908:1508:3309:2212:42
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:3602:2605:4909:1509:3310:2213:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:3603:2606:4910:1610:3411:2314:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:3604:2607:5011:1611:3412:2315:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:3605:2608:5012:1612:3513:2416:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:3606:2709:5013:1713:3514:2417:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0900:3607:2710:5014:1714:3515:2518:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0901:3608:2711:5015:1815:3616:2519:43
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0902:3609:2712:5016:1816:3617:2520:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0903:3610:2713:5017:1817:3718:2621:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0904:3711:2814:5018:1918:3719:2622:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0905:3712:2815:5119:1919:3720:2723:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0906:3713:2816:5120:1920:3821:2700:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0907:3714:2817:5121:2021:3822:2701:44
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0908:3715:2818:5122:2022:3823:2702:44
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0909:3716:2919:5123:2023:3800:2803:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0910:3717:2920:5200:2000:3901:2804:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1011:3818:2921:5201:2101:3902:2805:45