اوقات شرعی به افق چابهار
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی چابهار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چابهار

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چابهار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4012:2415:5019:0819:2620:1423:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1506:3913:2416:5020:0920:2721:1400:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:3914:2417:4921:0921:2722:1501:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:3915:2418:4922:1022:2823:1602:42
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1309:3816:2419:4923:1023:2800:1603:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:3817:2420:4900:1100:2901:1704:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1211:3818:2521:4901:1101:2902:1805:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:3819:2522:4902:1202:3003:1806:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:3720:2523:4903:1203:3004:1907:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:3721:2500:4904:1304:3105:1908:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:3722:2501:4905:1305:3106:2009:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1016:3723:2502:4906:1406:3207:2010:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:3700:2503:4907:1407:3208:2111:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:3701:2604:4908:1508:3309:2212:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:3702:2605:4909:1509:3310:2213:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:3603:2606:4910:1610:3411:2314:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:3604:2607:5011:1611:3412:2315:43
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:3605:2608:5012:1612:3513:2416:43
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:3606:2609:5013:1713:3514:2417:43
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:3607:2710:5014:1714:3515:2418:43
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0901:3608:2711:5015:1815:3616:2519:43
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0902:3609:2712:5016:1816:3617:2520:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0903:3610:2713:5017:1817:3618:2621:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0904:3711:2814:5018:1918:3719:2622:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0905:3712:2815:5119:1919:3720:2623:44
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0906:3713:2816:5120:1920:3721:2700:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0907:3714:2817:5121:1921:3822:2701:44
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0908:3715:2818:5122:2022:3823:2702:44
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0909:3716:2919:5123:2023:3800:2803:45
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0910:3717:2920:5100:2000:3901:2804:45
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1011:3818:2921:5201:2001:3902:2805:45