اوقات شرعی به افق بریس
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی بریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بریس

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق بریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0805:3612:2715:4919:1819:3720:2623:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0906:3613:2716:5020:1920:3721:2600:44
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0907:3714:2817:5021:1921:3722:2601:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0908:3715:2818:5022:1922:3723:2602:44
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0909:3716:2819:5023:1923:3700:2603:44
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1010:3717:2820:5100:1900:3701:2704:44
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1011:3818:2821:5101:1901:3702:2705:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1012:3819:2922:5102:1902:3803:2706:45
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1113:3820:2923:5103:1903:3804:2707:45
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1114:3921:2900:5204:1904:3805:2708:45
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1215:3922:2901:5205:1905:3806:2709:46
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1216:3923:2902:5206:1906:3807:2710:46
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1317:4000:3003:5207:1907:3808:2711:46
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1318:4001:3004:5308:1908:3809:2612:46
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1419:4102:3005:5309:1909:3710:2613:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1420:4103:3006:5310:1910:3711:2614:47
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1521:4104:3007:5411:1911:3712:2615:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1522:4205:3008:5412:1912:3713:2616:47
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1623:4206:3109:5413:1913:3714:2517:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1600:4307:3110:5414:1914:3715:2518:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1701:4308:3111:5515:1915:3716:2519:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1702:4309:3112:5516:1816:3617:2520:48
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1803:4410:3113:5517:1817:3618:2421:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1904:4411:3114:5518:1818:3619:2422:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1905:4512:3115:5619:1819:3620:2423:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2006:4513:3116:5620:1720:3521:2300:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2007:4614:3217:5621:1721:3522:2301:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2108:4615:3218:5622:1722:3523:2202:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2209:4716:3219:5723:1623:3400:2203:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2210:4717:3220:5700:1600:3401:2104:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2311:4818:3221:5701:1601:3302:2105:49