اوقات شرعی به افق بریس
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی بریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بریس

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:3812:2215:4719:0619:2420:1223:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:3713:2216:4720:0720:2521:1200:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:3714:2217:4721:0721:2522:1301:40
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1208:3715:2218:4722:0822:2623:1302:40
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:3716:2219:4723:0823:2600:1403:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:3617:2220:4700:0900:2701:1504:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:3618:2321:4701:0901:2702:1505:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:3619:2322:4702:1002:2803:1606:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1013:3620:2323:4703:1003:2804:1607:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:3521:2300:4704:1104:2905:1708:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:3522:2301:4705:1105:2906:1809:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:3523:2302:4706:1206:3007:1810:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:3500:2303:4707:1207:3008:1911:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:3501:2404:4708:1208:3109:1912:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0819:3502:2405:4709:1309:3110:2013:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:3503:2406:4710:1310:3111:2014:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0821:3504:2407:4711:1411:3212:2115:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:3505:2408:4712:1412:3213:2116:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:3506:2509:4713:1413:3314:2217:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0700:3507:2510:4714:1514:3315:2218:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:3508:2511:4815:1515:3316:2319:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:3509:2512:4816:1616:3417:2320:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:3510:2513:4817:1617:3418:2321:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:3511:2614:4818:1618:3419:2422:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:3512:2615:4819:1719:3520:2423:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:3513:2616:4820:1720:3521:2400:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:3514:2617:4821:1721:3522:2501:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:3515:2618:4922:1722:3623:2502:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:3616:2719:4923:1823:3600:2503:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:3617:2720:4900:1800:3601:2504:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:3618:2721:4901:1801:3602:2605:43