اوقات شرعی به افق ایرانشهر
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی ایرانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایرانشهر

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق ایرانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0305:3312:2915:5719:2519:4420:3423:44
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0306:3413:2916:5720:2520:4421:3500:44
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0307:3414:3017:5821:2521:4422:3501:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0408:3415:3018:5822:2522:4423:3502:45
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0409:3416:3019:5823:2623:4400:3503:45
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0410:3517:3020:5800:2600:4401:3504:45
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0511:3518:3021:5901:2601:4402:3505:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0512:3519:3122:5902:2602:4403:3506:45
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0513:3620:3123:5903:2603:4504:3507:46
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0614:3621:3100:5904:2604:4505:3508:46
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0615:3622:3102:0005:2605:4506:3509:46
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0716:3723:3103:0006:2606:4507:3510:46
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0717:3700:3204:0007:2607:4408:3511:47
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0818:3801:3205:0008:2608:4409:3512:47
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0819:3802:3206:0109:2609:4410:3513:47
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:3803:3207:0110:2610:4411:3414:47
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0921:3904:3208:0111:2611:4412:3415:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:3905:3209:0112:2512:4413:3416:48
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1123:4006:3310:0213:2513:4414:3417:48
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1100:4007:3311:0214:2514:4315:3318:48
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1201:4108:3312:0215:2515:4316:3319:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1202:4109:3313:0216:2516:4317:3320:49
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1303:4210:3314:0217:2417:4318:3221:49
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1404:4211:3315:0318:2418:4219:3222:49
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1405:4312:3316:0319:2419:4220:3123:49
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1506:4313:3317:0320:2320:4221:3100:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1607:4414:3318:0321:2321:4122:3001:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1708:4415:3319:0322:2322:4123:3002:50
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1709:4516:3420:0423:2223:4100:2903:50
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1810:4517:3421:0400:2200:4001:2904:50
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1911:4618:3422:0401:2101:4002:2805:50