اوقات شرعی به افق ایرانشهر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی ایرانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایرانشهر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ایرانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0905:3612:2415:5419:1219:3020:1923:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0806:3513:2416:5420:1320:3121:2000:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:3514:2417:5421:1321:3122:2101:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:3515:2418:5422:1422:3223:2102:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:3416:2419:5423:1423:3300:2203:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:3417:2420:5400:1500:3301:2304:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:3418:2421:5401:1501:3402:2305:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:3319:2522:5402:1602:3403:2406:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:3320:2523:5403:1603:3504:2407:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:3321:2500:5404:1704:3505:2508:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:3322:2501:5405:1705:3606:2609:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:3323:2502:5406:1806:3607:2610:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:3200:2503:5407:1807:3708:2711:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:3201:2604:5408:1908:3709:2712:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:3202:2605:5409:1909:3810:2813:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:3203:2606:5510:2010:3811:2814:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:3204:2607:5511:2011:3912:2915:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:3205:2608:5512:2112:3913:2916:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:3206:2609:5513:2113:4014:3017:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:3207:2710:5514:2114:4015:3018:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:3208:2711:5515:2215:4016:3119:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:3209:2712:5516:2216:4117:3120:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0203:3210:2713:5517:2217:4118:3221:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0204:3211:2714:5618:2318:4119:3222:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0205:3212:2815:5619:2319:4220:3223:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0206:3213:2816:5620:2320:4221:3300:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0207:3214:2817:5621:2421:4222:3301:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0208:3315:2818:5622:2422:4323:3302:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0209:3316:2919:5723:2423:4300:3403:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0310:3317:2920:5700:2400:4301:3404:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0311:3318:2921:5701:2501:4302:3405:44