اوقات شرعی به افق میامی
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی میامی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میامی

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میامی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5405:3612:4416:3319:5220:1321:1023:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5306:3513:4417:3420:5321:1422:1100:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5207:3514:4418:3421:5422:1523:1201:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5108:3415:4419:3422:5523:1500:1302:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5009:3416:4420:3423:5500:1601:1403:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4910:3317:4421:3400:5601:1702:1504:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4911:3318:4522:3501:5702:1803:1605:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4812:3219:4523:3502:5703:1804:1706:53
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4713:3220:4500:3503:5804:1905:1807:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:3121:4501:3504:5905:2006:1908:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4615:3122:4502:3505:5906:2007:1909:53
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:3123:4503:3607:0007:2108:2010:53
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:3000:4504:3608:0108:2209:2111:53
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:3001:4605:3609:0109:2210:2212:53
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:3002:4606:3610:0210:2311:2313:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:3003:4607:3611:0211:2412:2314:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2904:4608:3712:0312:2413:2415:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2905:4609:3713:0413:2514:2516:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:2906:4610:3714:0414:2515:2517:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:2907:4711:3715:0515:2616:2618:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2908:4712:3816:0516:2617:2619:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2909:4713:3817:0517:2718:2720:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:2910:4714:3818:0618:2719:2821:53
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:2911:4815:3819:0619:2820:2822:53
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2912:4816:3820:0720:2821:2823:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2913:4817:3921:0721:2822:2900:54
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2914:4818:3922:0722:2923:2901:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2915:4819:3923:0823:2900:3002:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2916:4920:3900:0800:2901:3003:54
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2917:4921:4001:0801:3002:3004:54
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:3018:4922:4002:0802:3003:3005:55