اوقات شرعی به افق میامی
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی میامی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میامی

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میامی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5405:3612:4416:3319:5220:1321:1023:53
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5306:3513:4417:3420:5321:1422:1100:53
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5207:3514:4418:3421:5422:1523:1201:53
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5108:3415:4419:3422:5523:1600:1302:53
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5009:3416:4420:3423:5500:1601:1403:53
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:3317:4421:3400:5601:1702:1504:53
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4811:3318:4522:3501:5702:1803:1605:53
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:3219:4523:3502:5803:1904:1706:53
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4713:3220:4500:3503:5804:1905:1807:53
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4614:3121:4501:3504:5905:2006:1908:53
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4515:3122:4502:3506:0006:2107:2009:53
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:3123:4503:3607:0007:2108:2010:53
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4417:3000:4504:3608:0108:2209:2111:53
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:3001:4605:3609:0109:2310:2212:53
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4319:3002:4606:3610:0210:2311:2313:53
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4320:3003:4607:3611:0311:2412:2314:53
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4221:2904:4608:3712:0312:2413:2415:53
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4222:2905:4609:3713:0413:2514:2516:53
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4223:2906:4710:3714:0414:2515:2517:53
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4100:2907:4711:3715:0515:2616:2618:53
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4101:2908:4712:3816:0516:2617:2719:53
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4102:2909:4713:3817:0617:2718:2720:53
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4103:2910:4714:3818:0618:2719:2821:53
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4104:2911:4815:3819:0619:2820:2822:53
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2912:4816:3920:0720:2821:2923:54
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2913:4817:3921:0721:2922:2900:54
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2914:4818:3922:0722:2923:2901:54
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2915:4819:3923:0823:2900:3002:54
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2916:4920:3900:0800:3001:3003:54
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4110:2917:4921:4001:0801:3002:3004:55
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4111:3018:4922:4002:0802:3003:3105:55