اوقات شرعی به افق مجن
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی مجن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مجن

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مجن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4012:4816:3819:5720:1721:1423:57
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5706:3913:4817:3820:5721:1822:1500:57
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5607:3914:4818:3821:5822:1923:1601:57
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5508:3815:4819:3822:5923:2000:1702:57
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5409:3816:4820:3800:0000:2001:1803:57
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5310:3717:4921:3901:0001:2102:1904:57
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5211:3718:4922:3902:0102:2203:2005:57
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5212:3619:4923:3903:0203:2304:2106:57
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5113:3620:4900:3904:0204:2305:2207:57
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5014:3521:4901:3905:0305:2406:2308:57
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4915:3522:4902:4006:0406:2507:2409:57
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4916:3523:4903:4007:0407:2508:2510:57
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4817:3400:4904:4008:0508:2609:2511:57
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4818:3401:5005:4009:0609:2710:2612:57
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4719:3402:5006:4010:0610:2711:2713:57
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4720:3403:5007:4111:0711:2812:2814:57
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4621:3304:5008:4112:0712:2913:2815:57
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4622:3305:5009:4113:0813:2914:2916:57
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4523:3306:5110:4114:0814:3015:3017:57
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4500:3307:5111:4215:0915:3016:3018:57
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4501:3308:5112:4216:0916:3117:3119:57
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4502:3309:5113:4217:1017:3118:3120:57
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4403:3310:5114:4218:1018:3219:3221:57
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4404:3311:5215:4219:1119:3220:3222:57
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4405:3312:5216:4320:1120:3221:3323:58
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4406:3313:5217:4321:1121:3322:3300:58
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4407:3314:5218:4322:1222:3323:3401:58
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4408:3315:5219:4323:1223:3300:3402:58
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4409:3316:5320:4400:1200:3401:3403:58
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4410:3317:5321:4401:1201:3402:3504:58
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4511:3318:5322:4402:1302:3403:3505:59