اوقات شرعی به افق کلاته خیج
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی کلاته خیج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلاته خیج

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلاته خیج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5405:3712:4516:3519:5420:1521:1323:54
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5306:3613:4617:3620:5521:1622:1400:54
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5207:3614:4618:3621:5622:1723:1501:54
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5108:3515:4619:3622:5723:1800:1602:54
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5009:3416:4620:3623:5700:1801:1703:54
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5010:3417:4621:3600:5801:1902:1804:54
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4911:3318:4622:3701:5902:2003:1805:54
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4812:3319:4623:3703:0003:2104:1906:54
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4713:3320:4600:3704:0004:2105:2007:54
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:3221:4601:3705:0105:2206:2108:54
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4615:3222:4702:3706:0206:2307:2209:54
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:3123:4703:3807:0207:2308:2310:54
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4517:3100:4704:3808:0308:2409:2411:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:3101:4705:3809:0309:2510:2412:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:3102:4706:3810:0410:2511:2513:54
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:3003:4707:3811:0511:2612:2614:54
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:3004:4808:3912:0512:2713:2715:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:3005:4809:3913:0613:2714:2716:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:3006:4810:3914:0614:2815:2817:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:3007:4811:3915:0715:2816:2918:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:3008:4812:4016:0716:2917:2919:54
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:3009:4913:4017:0817:2918:3020:54
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:3010:4914:4018:0818:3019:3021:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:3011:4915:4019:0919:3020:3122:55
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:3012:4916:4120:0920:3021:3123:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:3013:4917:4121:0921:3122:3200:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:3014:5018:4122:1022:3123:3201:55
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:3015:5019:4123:1023:3100:3202:55
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:3016:5020:4100:1000:3201:3303:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:3017:5021:4201:1001:3202:3304:56
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:3018:5122:4202:1102:3203:3305:56