اوقات شرعی به افق آقکند
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی آقکند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آقکند

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آقکند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0413:1417:0620:2520:4621:4400:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0414:1518:0621:2621:4722:4501:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0315:1519:0622:2722:4823:4602:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0216:1520:0623:2723:4800:4703:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0217:1521:0600:2800:4901:4804:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0118:1522:0701:2901:5002:4905:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0119:1523:0702:3002:5103:5006:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1413:0020:1500:0703:3003:5204:5107:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1314:0021:1501:0704:3104:5205:5208:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1214:5922:1502:0705:3205:5306:5309:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1115:5923:1603:0806:3206:5407:5410:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1116:5900:1604:0807:3307:5408:5511:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1017:5801:1605:0808:3408:5509:5612:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:5802:1606:0809:3409:5610:5613:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0919:5803:1607:0910:3510:5611:5714:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:5804:1608:0911:3511:5712:5815:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0821:5705:1709:0912:3612:5813:5916:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:5706:1710:0913:3713:5814:5917:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:5707:1711:0914:3714:5916:0018:22
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0700:5708:1712:1015:3815:5917:0019:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:5709:1713:1016:3817:0018:0120:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:5710:1814:1017:3818:0019:0221:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0603:5711:1815:1018:3919:0120:0222:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0604:5712:1816:1119:3920:0121:0323:23
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0605:5713:1817:1120:4021:0122:0300:23
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0606:5714:1818:1121:4022:0223:0401:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0607:5715:1919:1122:4023:0200:0402:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0608:5716:1920:1223:4100:0201:0403:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5717:1921:1200:4101:0302:0504:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0610:5718:1922:1201:4102:0303:0505:24
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5819:2023:1202:4103:0304:0506:24