اوقات شرعی به افق بیارجمند
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی بیارجمند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیارجمند

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیارجمند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5505:3612:4316:3219:5120:1221:0823:53
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5406:3613:4417:3320:5221:1222:0900:53
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5307:3514:4418:3321:5322:1323:1001:53
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5208:3415:4419:3322:5323:1400:1102:53
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5109:3416:4420:3323:5400:1501:1203:53
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5010:3317:4421:3300:5501:1602:1304:53
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:3318:4422:3301:5502:1603:1405:52
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4912:3219:4423:3402:5603:1704:1506:52
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:3220:4400:3403:5704:1805:1607:52
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:3221:4401:3404:5805:1806:1708:52
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:3122:4502:3405:5806:1907:1809:52
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4616:3123:4503:3406:5907:2008:1810:52
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:3100:4504:3507:5908:2009:1911:52
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:3001:4505:3509:0009:2110:2012:52
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:3002:4506:3510:0110:2211:2113:53
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:3003:4507:3511:0111:2212:2114:53
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4421:3004:4608:3512:0212:2313:2215:53
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:3005:4609:3613:0213:2314:2316:53
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:2906:4610:3614:0314:2415:2317:53
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4300:2907:4611:3615:0315:2416:2418:53
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:2908:4612:3616:0416:2517:2519:53
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:2909:4713:3717:0417:2518:2520:53
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:2910:4714:3718:0518:2619:2621:53
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:2911:4715:3719:0519:2620:2622:53
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2912:4716:3720:0520:2721:2723:54
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2913:4717:3721:0621:2722:2700:54
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2914:4818:3822:0622:2723:2701:54
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:3015:4819:3823:0623:2800:2802:54
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:3016:4820:3800:0700:2801:2803:54
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:3017:4821:3801:0701:2802:2804:54
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4211:3018:4922:3902:0702:2803:2805:55