اوقات شرعی به افق بیارجمند
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی بیارجمند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیارجمند

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیارجمند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:3612:4316:3219:5120:1121:0823:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:3613:4417:3220:5221:1222:0900:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:3514:4418:3321:5222:1323:1001:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5208:3515:4419:3322:5323:1400:1102:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5109:3416:4420:3323:5400:1501:1203:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5010:3417:4421:3300:5501:1502:1304:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5011:3318:4422:3301:5502:1603:1405:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4912:3319:4423:3402:5603:1704:1506:52
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4813:3220:4400:3403:5704:1805:1607:52
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4714:3221:4401:3404:5705:1806:1708:52
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4715:3122:4502:3405:5806:1907:1709:52
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4616:3123:4503:3406:5907:2008:1810:52
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4617:3100:4504:3507:5908:2009:1911:52
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4518:3001:4505:3509:0009:2110:2012:52
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4519:3002:4506:3510:0010:2211:2113:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4420:3003:4507:3511:0111:2212:2114:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4421:3004:4608:3512:0212:2313:2215:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:3005:4609:3613:0213:2314:2316:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:3006:4610:3614:0314:2415:2317:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4300:2907:4611:3615:0315:2416:2418:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:2908:4612:3616:0416:2517:2419:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:2909:4713:3717:0417:2518:2520:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:2910:4714:3718:0418:2619:2521:53
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:2911:4715:3719:0519:2620:2622:53
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2912:4716:3720:0520:2721:2623:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2913:4717:3721:0621:2722:2700:54
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2914:4818:3822:0622:2723:2701:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4208:3015:4819:3823:0623:2800:2802:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4209:3016:4820:3800:0600:2801:2803:54
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:3017:4821:3801:0701:2802:2804:54
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4211:3018:4922:3902:0702:2803:2805:55