اوقات شرعی به افق سرخه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
اوقات شرعی سرخه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرخه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:03
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرخه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0805:4812:5416:4120:0020:2021:1600:04
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0706:4813:5417:4221:0121:2122:1701:04
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0607:4714:5418:4222:0122:2223:1802:04
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0508:4615:5419:4223:0223:2200:1903:04
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0509:4616:5420:4200:0300:2301:2004:04
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0410:4517:5421:4201:0301:2402:2105:04
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0311:4518:5422:4202:0402:2503:2206:04
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0212:4419:5423:4303:0503:2504:2307:04
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0213:4420:5500:4304:0504:2605:2308:03
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0114:4421:5501:4305:0605:2706:2409:03
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0015:4322:5502:4306:0706:2707:2510:03
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0016:4323:5503:4307:0707:2808:2611:04
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5917:4300:5504:4408:0808:2909:2712:04
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:4201:5505:4409:0909:2910:2713:04
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5819:4202:5606:4410:0910:3011:2814:04
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5820:4203:5607:4411:1011:3112:2915:04
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5721:4204:5608:4412:1012:3113:3016:04
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5722:4205:5609:4513:1113:3214:3017:04
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5723:4206:5610:4514:1114:3215:3118:04
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5600:4107:5711:4515:1215:3316:3119:04
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5601:4108:5712:4516:1216:3317:3220:04
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5602:4109:5713:4517:1317:3418:3321:04
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5603:4110:5714:4618:1318:3419:3322:04
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:4111:5715:4619:1319:3520:3323:05
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4112:5816:4620:1420:3521:3400:05
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4113:5817:4621:1421:3522:3401:05
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4214:5818:4722:1422:3623:3502:05
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4215:5819:4723:1523:3600:3503:05
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:4216:5820:4700:1500:3601:3504:05
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5610:4217:5921:4701:1501:3602:3605:06
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5611:4218:5922:4702:1602:3703:3606:06