اوقات شرعی به افق دیباج
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی دیباج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیباج

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیباج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5905:4212:5016:3919:5820:1921:1623:59
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4113:5017:3920:5921:2022:1700:59
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4014:5018:4022:0022:2123:1801:59
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5708:4015:5019:4023:0123:2100:1902:59
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5609:3916:5020:4000:0100:2201:2003:58
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5510:3917:5021:4001:0201:2302:2104:58
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5411:3818:5022:4002:0302:2403:2205:58
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5312:3819:5023:4103:0303:2404:2306:58
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5313:3720:5100:4104:0404:2505:2407:58
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5214:3721:5101:4105:0505:2606:2508:58
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5115:3722:5102:4106:0506:2607:2509:58
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5116:3623:5103:4107:0607:2708:2610:58
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5017:3600:5104:4208:0708:2809:2711:58
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4918:3601:5105:4209:0709:2810:2812:58
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4919:3502:5206:4210:0810:2911:2913:58
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4820:3503:5207:4211:0811:3012:2914:58
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4821:3504:5208:4312:0912:3013:3015:58
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4822:3505:5209:4313:0913:3114:3116:59
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4723:3506:5210:4314:1014:3115:3117:59
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4700:3507:5311:4315:1015:3216:3218:59
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4701:3508:5312:4316:1116:3217:3219:59
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4702:3509:5313:4417:1117:3318:3320:59
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4603:3510:5314:4418:1218:3319:3421:59
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4604:3511:5315:4419:1219:3420:3422:59
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4605:3512:5416:4420:1320:3421:3423:59
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4606:3513:5417:4521:1321:3422:3501:00
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4607:3514:5418:4522:1322:3523:3502:00
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4608:3515:5419:4523:1423:3500:3603:00
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4609:3516:5420:4500:1400:3501:3604:00
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4610:3517:5521:4501:1401:3602:3605:00
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4711:3518:5522:4602:1402:3603:3606:00