اوقات شرعی به افق قره بلاغ
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی قره بلاغ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره بلاغ

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قره بلاغ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0413:1417:0620:2520:4621:4400:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0314:1418:0621:2621:4722:4501:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0315:1519:0622:2722:4823:4602:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0216:1520:0623:2723:4800:4703:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0217:1521:0600:2800:4901:4804:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0118:1522:0701:2901:5002:4905:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0119:1523:0702:3002:5103:5006:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1313:0020:1500:0703:3003:5204:5107:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1314:0021:1501:0704:3104:5205:5208:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1214:5922:1502:0705:3205:5306:5309:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:5923:1603:0806:3206:5407:5410:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1116:5900:1604:0807:3307:5408:5511:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:5801:1605:0808:3408:5509:5612:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0918:5802:1606:0809:3409:5610:5613:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0919:5803:1607:0910:3510:5611:5714:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:5704:1608:0911:3511:5712:5815:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0821:5705:1709:0912:3612:5813:5916:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:5706:1710:0913:3713:5814:5917:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:5707:1711:1014:3714:5916:0018:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:5708:1712:1015:3815:5917:0119:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:5709:1713:1016:3817:0018:0120:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:5710:1814:1017:3918:0019:0221:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:5711:1815:1018:3919:0120:0222:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0604:5712:1816:1119:3920:0121:0323:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:5713:1817:1120:4021:0222:0300:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:5714:1818:1121:4022:0223:0401:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:5715:1919:1122:4023:0200:0402:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:5716:1920:1223:4100:0301:0403:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:5717:1921:1200:4101:0302:0504:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0610:5718:1922:1201:4102:0303:0505:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5719:1923:1202:4203:0304:0506:24