اوقات شرعی به افق دندی
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دندی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دندی

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دندی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0813:1617:0620:2520:4521:4300:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0714:1618:0621:2621:4622:4401:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0715:1619:0622:2622:4723:4502:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0616:1620:0623:2723:4800:4603:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0517:1621:0700:2800:4901:4704:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0518:1722:0701:2801:4902:4805:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0419:1723:0702:2902:5003:4906:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0420:1700:0703:3003:5104:5007:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0421:1701:0704:3104:5205:5008:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:0322:1702:0805:3105:5206:5109:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0323:1703:0806:3206:5307:5210:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0200:1704:0807:3307:5408:5311:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1618:0201:1805:0808:3308:5409:5412:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0202:1806:0809:3409:5510:5513:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1520:0203:1807:0910:3410:5611:5514:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1421:0104:1808:0911:3511:5612:5615:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1422:0105:1809:0912:3612:5713:5716:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1323:0106:1810:0913:3613:5714:5717:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1300:0107:1911:1014:3714:5815:5818:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1301:0108:1912:1015:3715:5816:5919:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1302:0109:1913:1016:3816:5917:5920:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1203:0110:1914:1017:3817:5919:0021:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1204:0111:1915:1018:3819:0020:0022:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1205:0112:2016:1119:3920:0021:0123:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1206:0113:2017:1120:3921:0122:0100:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1207:0114:2018:1121:4022:0123:0201:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1208:0115:2019:1122:4023:0100:0202:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1209:0116:2120:1223:4000:0201:0203:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1210:0117:2121:1200:4001:0202:0304:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1211:0118:2122:1201:4102:0203:0305:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1212:0119:2123:1202:4103:0304:0306:27